Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK KOSMULSKI"

Jak oceniać dorobek publikacyjny?

Czytaj za darmo! »

Nie ulega wątpliwości, że publikacja publikacji nie równa, i że przy ocenie dorobku naukowego zarówno osób, jak i instytucji naukowych, należy brać pod uwagę nie tylko liczbę publikacji ale również ich wartość merytoryczną. Powszechnie oceny "jakości" publikacji dokonuje się biorąc pod uwagę liczbę cytowań, wskazującą, ile razy dana publikacja została zacytowana przez jej czytelników, lub[...]

Badania potencjału elektrokinetycznego metodą elektroakustyczną

Czytaj za darmo! »

Zmienne pole elektryczne generuje w układach koloidalnych fale akustyczne, które wytwarzają w tych układach zmienne pole elektryczne. Zjawisko to, zwane efektem elektroakustycznym, można wykorzystać do pomiaru potencjału elektrokinetycznego i wielkości cząstek koloidalnych. Zaletą metody elektroakustycznej w stosunku do powszechnie stosowanej metody mikroelektroforezy jest możliwość przepr[...]

Niskotemperaturowe ciecze jonowe - ciekawostka laboratoryjna czy zapowiedź rewolucji technologicznej? Cz. I. Właściwości fizyczne i chemiczne

Czytaj za darmo! »

Sole 1,3-dialkiloimidazoli o niesymetrycznej budowie charakteryzują się niską temperaturą topnienia, często poniżej temperatury pokojowej. Tetrachlorogliniany 1,3-dialkiloimidazoli stanowią nową klasę rozpuszczalników. Są one praktycznie nielotne, niepalne i przewodzą prąd elektryczny. Praca z nimi wymaga jednak izolacji od wilgoci. Ostatnio otrzymano niskotemperaturowe ciecze jonowe nie r[...]

Niskotemperaturowe ciecze jonowe - ciekawostka laboratoryjna czy zapowiedź rewolucji technologicznej?

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych literaturowych przedstawiono zastosowanie niskotemperaturowych cieczy jonowych z kationem 1,3-dialkiloimidazoliowym (których właściwości opisano w Cz. I5)) jako rozpuszczalników w reakcjach dimeryzacji, oligomeryzacji i polimeryzacji olefin, alkilowania związków alifatycznych i aromatycznych, acylowania związków aromatycznych oraz w procesach ekstrakcji związków organi[...]

 Strona 1