Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW DUMIŃSKI"

Wpływ odpadowego granulatu gumowego na właściwości wulkanizatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wulkanizatów napełnionych odpadowym materiałem gumowym, zawierającym nie odseparowane włókna sztuczne. Opracowano uproszczoną technologię pozyskiwania regeneratu gumowego o frakcji granulatu w wyniku mechanicznego rozdrobnienia tzw. strzępów po oponiarskich, poddanych wcześniej wymrożeniu w ciekłym azocie, oraz technologię otrzymywania mieszanki gumowej wg oprac[...]

 Strona 1