Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisława MIELIMĄKA"

Psychologiczne aspekty prowadzenia przetargów w zamówieniach publicznych

Czytaj za darmo! »

System zamówień publicznych ma umożliwić racjonalne gospodarowanie pieniężnymi zasobami publicznymi. Psychologia - zajmując się opisywaniem, wyjaśnianiem, przewidywaniem i modyfikowaniem ludzkich zachowań - pozwala także przybliżyć zachowania osób w różnych trybach realizowania zamówień publicznych. Założenie o racjonalności ludzkich zachowań zdaje się być fundamentalne dla podejmowania decyzji w obszarze zamówień publicznych (Zalewski, 2000; Dzik, Tyszka, 2004). Stąd też pierwszym aspektem, którego omówienia podjęto się w niniejszym artykule jest racjonalność ludzkich decyzji. Przedstawione zostaną założenia klasycznego modelu podejmowania decyzji, etapy procesu decyzyjnego, wreszcie - podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: czy ludzkie zachowania są istotnie racjona[...]

 Strona 1