Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN FULDE"

Nowe aspekty prywatyzacji i restrukturyzacji wschodnioniemieckiego przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

W poprzedniej publikacji dotyczącej zmian zaistniałych po 1989 r. we wschodnioniemieckim przemyśle chemicznym krótko naszkicowano tryb prywatyzacji tego przemysłu oraz przytoczono przykłady kilku ważniejszych p r z e d s i ę w z i ę ć 1 ) . W iejszym artykule uaktualniono problem prywatyzacji przedsiębiorstw, rozszerzając go o zagadnienia dotyczące zatrudnienia, energetyki, ochrony środowiska[...]

Profesor Józef Szczęsny Turski - nestor polskich barwnikarzy i kolorystów

Czytaj za darmo! »

Pośród wybitnych chemików Polaków pierwszej połowy dwudziestego stulecia poczesne miejsce zajmuje wieloletni profesor Politechniki Warszawskiej — Józef Szczęsny Turski. Niezwykłość postaci profesora polegała m.in. na rzadko spotykanej autentycznej wiedzy chemicznej, trafności ocen zjawisk i wydarzeń oraz dużych zdolnościach organizatorskich. Nie najmniej ważną cechą osobowości profesor[...]

Prywatyzacja i restrukturyzacja przemysłu chemicznego w pięciu nowych krajach związkowych Niemiec DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono strukturę i zadania organizacji powierniczej Treuhandanstalt. Przedstawiono udział największych firm zachodnioniemieckich w przemianach związanych z restrukturyzacją przemysłu chemicznego na terenie dawnej NRD. Do podstawowych problemów, od których pomyślnego rozwiązania zależy rozwój gospodarczy byłej NRD, należy możliwie szybkie przekształcenie istniejących tam dotychczas stosunków własnościowych oraz likwidacja centralnego planowania. Kompleks związanych z tym zadań został powierzony organizacji pod nazwą Treuhandanstalt z siedzibą w Berlinie. Na czele Treuhandanstalt stoją zarząd i rada zarządu, a także prezydent, którym był znany niemiecki menedżer, dr Rohwedder. Dr Rohwedder zginął 1 kwietnia 1991 r. w wyniku zamachu na jego życie. Jego następczynią została pani Breul (ostatnio — wiceprezydent organizacji powierniczej, a poprzednio minister gospodarki w rządzie Dolnej Saksonii). Ten największy w świecie holding przemysłowy, obejmujący ponad 8000 zakładów i firm, w tym także wiele nieruchomości i wielkich gospodarstw rolnych, stawia sobie za cel prywatyzację i uzdrowienie gospodarki w tychże zakładach. Wymaga to szczególnie sprawnej i nie zbiurokratyzowanej organizacji. Dlatego też zarządy poszczególnych działów gospodarki, a jest ich w sumie 6, mają duże uprawnienia decyzyjne. Działy obejmują: - dział 1 - przemysł ciężki, budownictwo urządzeń przemysłowych, przemysł narzędziowy, przemysł specjalny, usługi, lotniska i komunikację lotniczą (zadania dotyczą: prywatyzacji oraz kontaktów z inwestorami); - dział 2 - przemysł optyczny, ceramiczny, precyzyjny, budowę samochodów, przemysł stoczniowy, komunikację (zadania: uzdrowienie lub likw[...]

 Strona 1