Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Sołtys"

Forum Analityczne '96 firmy Hewlett-Packard

Czytaj za darmo! »

18 i 19 kwietnia 1996 r. odbyło się w Warszawie, w hotelu Mercure, doroczne Forum Analityczne zorganizowane przez Grupę Analiz Chemicznych firmy Hewlett-Packard Polska. W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób reprezentujących wyższe uczelnie, resortowe instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz laboratoria przemysłowe z dziedziny chemii, ochrony środowiska, technologii żywno[...]

Oznaczanie durenu, izodurenu oraz innych węglowodorów aromatycznych w produktach katalitycznej konwersji metanolu metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono chromatograficzną metodę analizy produktów przemiany metanolu w duren. Do oznaczania węglowodorów aromatycznych C6-C10 oraz ich oddzielenia od węglowodorów alifatycznych zastosowano kolumnę wypełnioną fazą SP-1000 (w ilości równej 10%) na Chromosorbie P (HP). Umożliwiło to rozdzielenie izomerów - durenu i izodurenu - osiągane zwykle za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej.[...]

 Strona 1