Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA CHRUŚCIELSKA"

Pestycydy a środowisko - fakty i mity

Czytaj za darmo! »

Panuje powszechne przekonanie, że żywność naturalna jest zdrowa, a pestycydy pogarszają jej jakość i zatruwają środowisko. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazują, że rośliny wytwarzają dla celów obronnych toksyny, zwane też naturalnymi pestycydami. Naturalne toksyny są wszechobecne w świecie roślinnym, a ich toksyczność i stężenie w produktach żywnościowych są tysiące razy większe n[...]

Nowe rozwiązania w ochronie środowiska naturalnego w przemyśle chemicznym Szwajcarii i Republiki Federalnej Niemiec DOI:

Czytaj za darmo! »

Zasygnalizowano najbardziej interesujące nowości oraz tendencje w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Pominięto problemy toksykologii klasycznej. Dzięki stypendium Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, współpracującej m.in. z Instytutem Przemysłu Organicznego w dziedzinie produkcji i stosowania środków ochrony roślin w krajach rozwijających się, wymagających w tym zakresie pomocy, mieliśmy możliwość odbycia dwudziestodniowej podróży naukowej do Szwajcarii i RFN. Celem podróży było zapoznanie się ze stanem wiedzy i techniki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego przed niepożądanymi skutkami ubocznymi produkcji i stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz pokrewnych substancji (np. półproduktów, środków pomocniczych). W Szwajcarii odwiedziliśmy Instytut Toksykologii Uniwersytetu w Zurychu oraz zakłady firmy Sandoz Ltd. w Bazylei, a w RFN Instytut Toksykologii Uniwersytetu w Moguncji (Mainz), Instytut Chorób i Ochrony Roślin Uniwersytetu w Hanowerze, Zakłady Chemiczne Htils w Marl, zakłady firmy BASF AG w Ludwigshafen oraz Centrum Ochrony Roślin firmy Bayer AG w Monachium. W odwiedzanych ośrodkach udzielano nam wyczerpujących informacji i omówiono interesujące nas problemy, pokazano wyposażenie laboratoryjne oraz instalacje przemysłowe związane z ochroną środowiska naturalnego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na postępy komputeryzacji. Coraz częściej instalowane komputery w istotny sposób wspomagają prace badawcze oraz sterowanie procesów przemysłowych. Bardzo cenny jest dostępny w krajach EWG bank informacji o syntezach organicznych przydatny do literaturowych opracowań badań. Należy podkreślić, iż w oglądanych zakładach przemysłowych systemy ochrony środowiska są spójne i skuteczne, chociaż nie zawsze niezawodne, czego drastycznym przykładem może być niedawna katastrofa ekologiczna na Renie w okolicy Bazylei (pożar magazynu chemikaliów). Katastrofa ta spowodowała degradację ekosystemu R[...]

 Strona 1