Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata TYRAŃSKA"

Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Trwałą przewagę konkurencyjną na rynku mogą zdobyć tylko te przedsiębiorstwa, które potrafią skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim.Efektywność należy do elementarnych kategorii ekonomicznych i współcześnie uważana jest za determinantę przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Efektywność stanowi przedmiot zainteresowania wielu dziedzin nauki, w tym ekonomii, organizacji i zarządzania, prakseologii, cybernetyki, naukoznawstwa. To powoduje wieloznaczność tego pojęcia, co przejawia się poprzez utożsamianie go z terminem: racjonalności, skuteczności, produktywności, korzystności, ekonomiczności, opłacalności, wydajności, rentowności [M. Bielski, 2002, s. 54; Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, 2005, s. 92]. Wynikiem przyjmowania odmiennych obszarów badawczych oraz różnicy założeń [...]

 Strona 1