Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA M. DOLIŃSKAa"

Wzbogacenie drożdży Saccharomyces cerevisiae w miedź, żelazo i mangan

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ parametrów procesowych (stężenie serwatki i soli Cu(II), Fe(II) oraz Mn(II), temperatura inkubacji) na efektywność wzbogacania drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae) w mikroelementy a także na zawartość metalu w osadzie (wbudowanie) i w nadsączu. Proces wzbogacania komórek drożdży w jony metali prowadzono przez 1 h. Stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na zawartość metalu w biomasie jest stężenie wyjściowe pierwiastka w inkubacie. Podwyższenie temp. inkubacji do 35-50°C powoduje zwiększenie jego zawartości w nadsączu. Opierając się na uzyskanych wynikach zwiększono następnie skalę 500 razy stosując następujące parametry procesowe: stężenie Cu(II) 32 mM, Fe(II) 48 mM i Mn(II) 40 mM, inkubacja prowadzona przez 24 h w temp. 25°C. Po inkubacji [...]

 Strona 1