Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KROGULECKI i JAN MOSIO-MOSIEWSKI"

Oznaczanie składu produktów reakcji mocznika z glikolem dietylenowym za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej na fazach odwróconych (RP HPLC)

Czytaj za darmo! »

Opracowano szybką metodę rozdziału i analizy ilościowej mieszaniny mocznika, glikolu dietylenowego, mono- i dikarbaminianu glikolu dietylenowego. Próby poreakcyjne analizowano bezpośrednio na kolumnie Hypersil ODS z zastosowaniem detektora RI (temp. 30°C) i wody jako fazy ruchomej. Procedura analizy jest szybka, prosta, odtwarzalna i odpowiednia dla analiz rutynowych. Omówienie wyników Żyw[...]

 Strona 1