Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HANNA CHABERSKA"

Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono teorię oraz zastosowania metody osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-IR) do oceny zmian zachodzących na powierzchni polimerów w wyniku modyfikowania. Metoda ta służy do badania jakościowych i ilościowych zmian składu powierzchni ciał stałych. Jej zaletą jest to, że nie wymaga wstępnego przygotowania próbek (np. rozpuszczenia lub wykonania pastylki), zatem nadaj[...]

Zastosowania poli(metakrylanu metylu) w medycynie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości oraz różnorodne zastosowania poli(metakrylanu metylu) (PMMA) w medycynie. A brief review with 32 refs. Przemysł tworzyw sztucznych w ostatnich dziesięcioleciach charakteryzuje się intensywnym rozwojem, gdyż jego produkty, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, są miarą nowoczesności i efektywności gospodarki. Wynika to z zalet i korzyści ekonomicznych, jakie przynosi ich stosowanie. Tworzywa sztuczne są stosowane jako zamienniki wielu materiałów, takich jak stal, metale kolorowe, drewno, papier, ceramika techniczna, szkło, juta i konopie (na worki i liny) a także farby i lakiery1). Jednym z tworzyw o wszechstronnym zastosowaniu w różnego rodzaju gałęziach przemysłu2) oraz w medycynie jest poli(metakrylan metylu) (PMMA). O jego tak różnorodnym zastosowani[...]

 Strona 1