Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KOTAS"

Utylizacja odpadowych związków chloroorganicznych metodą chlorolizy

Czytaj za darmo! »

Podczas chlorolizy nieużytecznych chloropochodnych otrzymuje się tetrachlorek węgla, perchloroetylen, chlorowodór i mieszaninę sześciochloropochodnych: heksachloroetan, heksachlorobutadien, heksachlorobenzen. Proces prowadzi się w temp. 500÷650°C, pod ciśnieniem 0,2÷0,5 MPa, stosując nadmiar chloru wynoszący 10÷15% wag. w stosunku do wodoru zawartego w chloropochodnych. Odpady poddawane chl[...]

Otrzymywanie alkoholu 2-chloroallilowego z odpadowego 1,2,3-trichloropropanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad otrzymywaniem alkoholu 2-chloroallilowego (2-CAA) w reakcji odpadowego 1,2,3-trichloropropanu (1,2,3-TCP) z wodnymi roztworami NaOH. Wpływ istotnych parametrów tego procesu na stopień przemiany 1,2,3-TCP oraz na selektywność przemiany w 2-CAA w odniesieniu do zużytego 1,2,3-TCP opisano równaniami regresji w formie wielomianu drugiego stopnia. Wyznaczono optymalne w[...]

 Strona 1