Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Skrzypek"

Wartość technologiczna odmian żyta


  Żyto ma w P olsce stosunkowo duże znaczenie w uprawie. Wynika to ze znacznego udziału gleb lekkich, odpowiednich dla tej rośliny. Jest ono (po pszenicy ozimej i mieszankach zbożowych) jednym z najpowszechniej uprawianych zbóż. Fenomenem żyta są stosunkowo niewielkie wymagania, którymi znacząco różni się od innych gatunków zbóż. Szczególnie wyróżnia się tym, że toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleb, prowadzi oszczędną gospodarkę wodną oraz jest niezastąpione w uprawie na glebach kompleksów żytnich. W roku 2011 powierzchnia uprawy żyta ozimego wynosiła prawie 1,1 mln ha i była podobna jak w roku 2010 (dane GUS). W minionym trzyleciu żyto ozime stanowiło ok. 16% powierzchni uprawy wszystkich zbóż. Największe znaczenie w strukturze zasiewów zbóż gatunek ma w województwach mazowieckim i łódzkim, najmniejsze natomiast w małopolskim i opolskim. W uprawie dominuje forma ozima, natomiast forma jara ma znaczenie marginalne, nie jest uwzględniana w zestawieniach GUS. W roku 2012 do krajowego rejestru wpisano dwie nowe mieszańcowe odmiany - SU A[...]

Pszenica jara DOI:


  W Polsce pszenicę jarą uprawia się na powierzchni ok. 400 tys. ha. Największe znaczenie w uprawie ma ona w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko- pomorskim, a jej średni krajowy udział w strukturze zasiewów zbóż wynosi 6%. W 2019 roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o cztery nowe odmiany - Merkawa, Eskadra i Gratka (grupa A) oraz Alibi (grupa B). W 2018 roku z Krajowego rejestru skreślona została odmiana z grupy A - Łagwa, natomiast z końcem ubiegłego roku wygasł okres wpisu w Krajowym rejestrze chlebowej odmiany (grupa B) - Trappe. Po powyższych zmianach w Krajowym rejestrze pszenicy jarej znajduje się aktualnie 36 odmian pszenicy zwyczajnej jarej, z których 30 to odmiany polskie, 6 - zagraniczne oraz jedna odmiana pszenicy twardej (SMH87) i dwie odmiany pszenicy orkisz (Kuiavia i Wirtas), wszystkie trzy z polskiej hodowli. Wśród odmian pszenicy zwyczajnej najliczniej reprezentowana jest grupa jakościowych odmian chlebowych A (28 odmian), znacznie mniej odmian jest w grupie pszenic chlebowych B (5) i w grupie elitarnych odmian chlebowych E (2). W grupie pszenic pastewnych lub innych C jest tylko jedna odmiana Radocha. Przydatne do wypieku chleba są odmiany grup: E, A, B. Wynika to z samej nazwy "chlebowa". Wprowadzone w roku 2014 uszczegółowienie na[...]

 Strona 1