Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lutz Graumann"

Pięć kroków do bezpieczeństwa aparatury łączeniowej nn DOI:


  Stosowanie najlepszych strategii w dystrybucji energii to nie tylko kwestia maksymalizacji efektywności energetycznej. Jest to również poważna kwestia bezpieczeństwa. Ryzyko błędu łuku elektrycznego i pożaru, który może zostać wzniecony przez wadliwe zespoły rozdzielnic niskiego napięcia, sprawia, że wdrożenie odpowiedniego sprzętu i procedur stanowi podstawowe narzędzie, dzięki któremu można chronić życie pracowników, zmniejszyć ryzyko katastrofalnych uszkodzeń i zapewnić ciągłą pracę. Konstrukcja urządzeń musi być starannie przemyślana w celu uniknięcia usterek. Styk pomiędzy metalowymi częściami rozdzielnicy pod napięciem jest przyczyną powstawania prądów zwarciowych, które mogą uszkodzić sprzęt. Jednak w wielu przypadkach taki styk dodatkowo tworzy błąd łuku elektrycznego, co stwarza poważne zagrożenie dla osób pracujących w pobliżu miejsca awarii, a także dla samej aparatury łączącej i otaczającego ją sprzętu. W przypadku błędu łuku elektrycznego masowy wzrost temperatury i ciśnienia wewnątrz rozdzielnicy ma poważne konsekwencje, takie jak wysadzanie roztopionego metalu i innych elementów łącznikowych w powietrze (rys. 2). To nie tylko zagraża personelowi operacyjnemu lub konserwacyjnemu pracującemu w pobliżu rozdzielnicy, lecz także niszczy zespoły aparatury łączącej i może spowodować dodatkowe uszkodzenia pobliskich urządzeń i obiektów. Często się zdarza się, że drzwi i okna w budynku ulegają zniszczeniu przez uwolnienie energii. Co więcej, następująca przerwa w dostawie energii i czas potrzebny na zorganizowanie wymiany rozdzielnicy może prowadzić do długotrwałych przestojów, których skutki są szczególnie dotkliwe w budynkach komercyjnych o znaczeniu krytycznym, takich jak zakłady przetwórcze, obiekty przemysłowe, centra danych, szpitale i węzły transportowe. Innymi słowy, te kilka sekund, w których może dojść do tego surowego i intensywnego wybuchu destrukcyjnej energii[...]

 Strona 1