Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Pędziwiatr"

Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelni DOI:


  Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsability, CSR) jest zagadnieniem multidyscyplinarnym, które rozważa się w aspekcie socjologicznym, filozoficznym, ekonomicznym i środowiskowym [7]. Zagadnienia CSR rozwijane są przez teoretyków i praktyków od blisko 60 lat. W pierwszym okresie społeczną odpowiedzialność odnoszono jedynie do organizacji sektora biznesu, których celem był zysk. Obecnie CSR znajduje także zastosowanie w kontekście działań organizacji nie działających dla zysku. Celem artykułu jest wskazanie w oparciu o wytyczne raportowania społecznego działań, które wpisują się w aspekt środowiskowy uczelni i mogą być podstawą kształtowania pozytywnego wizerunku oraz budowania relacji z interesariuszami szkół wyższych. Społeczna odpowiedzialność biznesu Koncepcja ta oznacza, że organizacje, z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych, w swojej codziennej działalności, podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska [1]. CSR oznacza zatem dobrowolne przyjęcie na siebie przez organizacje zobowiązań wobec otoczenia, wychodzących ponad przepisy prawa, w celu wspieraniarozwiązywania problemów społecznych, niemożliwych do rozwiązania bez współpracy i udziału świata gospodarczego, przy jednoczesnym unikaniu zachowań niezgodnych z prawem i nieetycznych [5]. Koncepcja CSR została spopularyzowana i zdefiniowana m.in. przez Komisję Europejską, Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną.Każda z tych organizacji opracowała swoje definicje pojęcia społecznej odpowiedzialności, których wspólnym mianownikiem, jest uwzględnianie w działaniach oczekiwań i potrzeb interesariuszy w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Według definicji Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej społe[...]

 Strona 1