Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Król"

Jak uniknąć pękania płytek na tarasie

Czytaj za darmo! »

Płytki oraz zaprawy klejące stosowane na tarasach są coraz lepszej jakości, a pomimo to zdarzają się awarie. Dlaczego? Tarasy są elementami budowli podlegającymi szczególnie dużym i różnym obciążeniom, takim jak gwałtowne lub wysokie skoki temperatury, agresywne oddziaływanie środowiska lub preparatów czyszczących, czy też bezpośredni nacisk mechaniczny. Przestrzeganie kilku ważnych zasad wyk[...]

Dobór uszczelnień w łazienkach wg wytycznych niemieckich

Czytaj za darmo! »

Dwie współdziałające ze sobą niemieckie instytucje, ZBD (Niemiecki Związek Rzemiosła Budowlanego) przez swoje wytyczne do profesjonalnego projektowania i wykonawstwa oraz DIBT (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) przez uregulowania budowlane, wprowadziły po kilku zmianach na przestrzeni lat podział na klasy obciążenia wilgocią i wodą.Ostatni, obowiązujący od 2005 r., podział uwzględnia zróżnicowane klasy wraz z dopuszczalnymi rodzajami materiałów izolacyjnych dla tych obciążeń (tabela 1). W łazienkach można stosować pięć klas hydroizolacji, w zależności od sposobu odprowadzania wody, intensywności eksploatacji oraz miejsca obciążonej powierzchni. Prawie w każdym przypadku można zastosować najprostszą formę izolacji w postaci dyspersji z tworzyw sztucznych, z wyjątkie[...]

Okładziny ceramiczne w obiektach sportowych


  W ostatnich latach w całym kraju budowanych jest wiele nowoczesnych obiektów sportowych, w związku ze wzrastającą popularnością aktywnego wypoczynku i coraz większym zapotrzebowaniem na miejsca rozrywki i rekreacji. Proces ten ułatwiony jest przez możliwość pozyskiwania przez inwestorów dofinansowania z różnych źródeł krajowych i unijnych. Aby jednak w przyszłości obiekty takie mogły na siebie zarabiać i przyciągać jak największą liczbę użytkowników - muszą być w maksymalnym stopniu uniwersalne, rozbudowane, z różnorodnymi atrakcjami, ze starannie zaaranżowanymi i funkcjonalnymi wnętrzami. Szczególnie przyciągają klientów obiekty basenowe, ale takie, na których oprócz części sportowej znaleźć można atrakcje wodne dla każdego: zjeżdżalnie i rynny wodne, sztuczną rzekę i fale, wodne place zabaw dla dzieci, a dla nieco starszych miejsca odnowy biologicznej i rehabilitacji. Taki obiekt, zasługujący już w pełni na miano "parku wodnego", aby przez wiele lat przynosił korzyści, musi być zrealizowany w nowoczesnych technologiach i z użyciem najnowszych materiałów wykończeniowych. Bardzo duża część powierzchni szczególnie w obiektach basenowych, ale także prysznice, szatnie, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, sanitarne i rekreacyjne we wszystkich innych rodzajach obiektów sportowych podlegają stałemu lub bardzo częstemu obciążeniu wodą. W związku z tym niezastąpionym materiałem do ich wykończenia są okładziny z płytek ceramicznych o odpowiednio dobranej wytrzymałości, antypoślizgowości, odporności na chemię czyszczącą i uzdatniającą wodę, a także o urozmaiconych kształtach i kolorystyce umożliwiających uzyskanie ciekawych efektów estetycznych. Do wykonania okładzin ceramicznych w obiektach sportowych i rekreacyjnych niezbędne są odpowiednie zaprawy wyrównujące, zaprawy uszczelniające, zaprawy klejowe oraz do spoi[...]

Okładziny schodów zewnętrznych


  Schody zewnętrzne powinny być bezpieczne, wygodne i estetyczne. Można to osiągnąć, stosując przy ich wykonywaniu właściwe reguły doboru szerokości i głębokości stopni i podstopnic. Wybrany materiał okładzinowy stosowany na zewnątrz budynku nie może być gładki i polerowany (powinien spełniać właściwe kryteria antypoślizgowości). Już w trakcie budowy konstrukcji schodów należy zdecydować się na rodzaj materiału wykończeniowego (zwłaszcza jego grubości), co ma szczególne znaczenie dla ustalenia wysokości pierwszego i ostatniego stopnia, aby prawidłowo powiązać je z poziomami otoczenia przed domem i osadzeniem drzwi wejściowych. Schody powinny być również trwałe. Najczęściej wykonywane są z betonu wylewanego na miejscu lub z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rzadziej jako konstrukcja metalowa. Drewniane konstrukcje na zewnątrz najlepiej wykańczać również drewnem, ewentualnie innymi okładzinami mocowanymi mechanicznie (odkształcenia podłoża drewnianego na skutek czynników atmosferycznych mogą bowiem przekraczać elastyczność materiałów mineralnych i reaktywnych). Trwałość materiałów okładzinowych uzależniona jest od ich właściwości, których parametry określają wymagania dotyczące nasiąkliwości, mrozoodporności, ścieralności itp. Ważną cechą schodów zewnętrznych jest również estetyczny wygląd, dlatego też ich okładziny wykonywane są najczęściej z mało nasiąkliwych płytek ceramicznych (np. gresów) lub z płytek klinkierowych, a także z płyt z kamienia naturalnego (w naszych warunkach klimatycznych zwłaszcza z granitu surowego lub płomieniowanego). Niezalecane są marmury jako bardzo śliskie i chłonące wodę, oraz miękkie, nasiąkliwe i nietrwałe piaskowce. O wieloletniej i bezawaryjnej eksploatacji schodów zewnętrznych decyduje nie tylko materiał okładzinowy, ale również przestrzeganie reguł [...]

Duży format - duże wymagania


  Obecnie ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz budynków, zarówno mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej czy handlowych, bardzo często pokrywane są płytkami wielkoformatowymi. Trzeba zaznaczyć, że na rynku jest już sporo płytek w formacie 100 x 300 cm (fotografia 1), a pojawiają się nawet 150 x 300 cm. Duży format płytek, zwłaszcza w otwartych i nowoczesnych przestrzeniach, daje możliwość tworzenia ciekawych aranżacji, ale też wymusza zastosowanie przez firmy wykonawcze nowych technik oraz technologii i bardzo staranny dobór materiałów. Cóż to jest "duży format"? Niestety oficjalne unormowania i definicje nie nadążają za rynkiem. Większość producentów płytek oraz chemii budowlanej do ich montażu (zaprawy klejące grubowarstwowe, samorozpływne, odkształcalne zaprawy do spoinowania) za "duży format" uznaje, gdy jedna z krawędzi płytki osiąga lub przekracza 45 cm. Należy podkreślić, że wraz ze wzrostem długości boków płytek zwiększają się wymagania dotyczące sposobu przygotowania podłoża, jakości materiałów oraz metod i precyzji wykonawstwa. Przed przystąpieniem do przygotowania podłoża i przyklejenia płytek konieczne jest: sprawdzenie ?? płytek przed ich montażem. Przed rozpoczęciem prac glazurnik powinien sprawdzić płytki pod względem ich dokładności wymiarowej i płaskości oraz ewentualnych deformacji. Jeśli płytki są wypukłe (co zdarza się dość często), wówczas nie nadają się do układania z przesunięciem kolejnego rzędu lub maksymalnie do 1/3 długości boku (fotografia 2). Inwestora należy uprzedzić, że z takich materiałów nie każdy wzór można wykonać, a nierówności mogą [...]

 Strona 1