Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJTEK ŚCIĘŻOR"

BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM NANOMETRYCZNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH TYPU COVETIC


  Aktualnie na świecie poszukuje się nowych materiałów o własnościach dotychczas nieosiągalnych. Poszukiwania te głównie ukierunkowane są na podwyższenie przewodności elektrycznej, własności wytrzymałościowych, odporności korozyjnej, reologicznej itd. Efekt ten może być osiągnięty przez łączenie nowoczesnych materiałów węglowych m.in. nanorurek i grafenu z metalami. W ostatnich latach powstała również koncepcja metalurgicznej syntezy węgla aktywowanego z metalami takimi jak Cu, Al, Ag, Au, Sn, Zn, Pb mająca na celu uzyskanie nowego materiału o własnościach użytkowych dotychczas nieosiągalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań na dotrzymywaniem materiałów typu Covetic oraz badania własności mechaniczno-elektrycznych i strukturalnych materiałów uzyskanych w procesie metalurgicznej syntezy miedzi z wybranymi materiałami węglowymi. Badania syntezy prowadzono w warunkach przepływu prądu, mieszania mieszaniny miedź-węgiel oraz przy użyciu gazów ochronnych. Badania przeprowadzono przy wsparciu International Copper Association (New York) w porozumieniu z Firmą Third Millennium Metals, LLC (Waverly, Ohio). Słowa kluczowe: kompozyt miedź-węgiel, Covetic, grafen, węgiel aktywowany COVETIC NANO-COMPOSITE MATERIALS SYNTHESIS RESEARCH A trend of new materials development is currently observed. New materials with the above standard properties: mainly materials with higher electrical conductivity, higher mechanical properties and higher rheological and corrosion resistance are under developments. The effect of increase of properties over conventional alloys may be realised by using modern, noble forms of carbon like CNTs graphene or activated carbon. Methods of metallurgical synthesis of activated carbon with Cu, Al, Ag, Au, Sn, Zn, Pb were found during last years to create new materials with some unusual properties. The paper presents the research results of Covetic material synthesis, its mechanical and electrical properties and microstructure invest[...]

 Strona 1