Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Saygid U. UVAISOV"

Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem DOI:10.15199/48.2017.05.28

Czytaj za darmo! »

This article describes the main destabilizing factors affecting to the electronic equipment. The basis describes the necessity of the thermal regime in the design of equipment using specialized software. The authors give the example of the calculation of the printed circuit assembly in the subsystem of the thermal modelling “ASONIKA-TM". The authors suggest to pay attention to the main problems of the thermal modelling and the possible ways of its solution. Streszczenie. W artykule opisano główne czynniki destabilizujące, które oddziałują na sprzęt elektroniczny. Opisano konieczność stosowania reżimu termicznego w projektowaniu urządzeń wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie. Autorzy przedstawili przykłady obliczeń zespołu obwodów drukowanych w podsystemie termicznego modelowania “ASONIKA-TM". W publikacji autorzy zwracają uwagę na główne problemy modelowania termicznego oraz możliwe sposoby ich rozwiązania.(Podstawy konieczności modelowania termicznego i analizy tego problemu). Keywords: electronic equipment, modelling, the thermal process, destabilizing factor, printed circuit assembly. Słowa kluczowe: sprzęt elektroniczny, modelowanie, proces termiczny, czynnik destabilizujący, zespół obwodów drukowanych Introduction The modern radio-electrical equipment (REE) of the crucial use (civil or military) works in the conditions of the destabilizing factors, which can be divided into the internal and external factors. The external factors include the influence of the external environment (temperature, humidity, atmospheric pressure), the background of radiation, the electromagnetic fields and mechanical factors. The internal factors include the components of the generated heat based on the electronic components and the activity assembly of the equipment. Unlike the internal, the external destabilizing factors influence to the REE, and even switch off state. Temperature REE consist of the blocks, each of can include [...]

 Strona 1