Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ ZYBAŁA"

Nanoproszki i warstwy z materiałów termoelektrycznych - otrzymywanie i charakterystyka

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie zastosowaniem technologii nanostrukturalnych do otrzymywania materiałów termoelektrycznych. Nowe materiały wykazują znacznie lepszą efektywność w stosunku do typowych materiałów dzięki wykorzystaniu kwantowych efektów rozmiarowych. Na przykład supersieci Bi2Te3/Sb2Te3 o okresie ok. 6 nm wytworzone za pomocą technik MOCVD mają ponad dwukrotnie większy współczynnik efektywności termoelektrycznej ZT w stosunku do materiałów litych [1]. Podobnie interesujące efekty uzyskano dla supersieci PbTe/PbSeTe, GeSi/Ge [2,3]. Typowe technologie cienkowarstwowe używane do otrzymywania tych materiałów mogą w naturalny sposób znaleźć zastosowanie w mikroelektronice do wytwarzania aktywnych elementów chłodzących czy mikrogeneratorów termoele[...]

Charakterystyka właściwości cieplnych warstw ochronnych metodą 3-omega

Czytaj za darmo! »

Zadaniem barier termicznych (TBC) jest ochrona materiałów podłożowych przed negatywnym wpływem wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne tych materiałów. Oprócz bardzo niskiego przewodnictwa cieplnego, warstwy te powinny posiadać również dobre właściwości mechaniczne oraz wysoką odporność korozyjną. Wykorzystanie barier termicznych w różnego rodzaju urządzeniach np. silnikach odrzutowych, turbinach gazowych, pozwala na podwyższenie średnich temperatur pracy, co może poprawić ich sprawność. Głównym zadaniem powłoki TBC jest zapewnienie stabilności termicznej podłoża poprzez ograniczenie transportu ciepła. Powłoki tego typu są zwykle wielowarstwowe. Warstwa wewnętrzna, przylegająca do podłoża jest zwarta i cechuje się dobrą przyczepnością i szczelnością. Warstwa zewnętrzna[...]

 Strona 1