Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA FRACZKIEWICZ"

SILNE ODKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE STOPÓW Fe-Al W PROCESIE KUCIA NAPRZEMIENNEGO

Czytaj za darmo! »

Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu żelazo-aluminium postrzegane są, jako perspektywiczne materiały konstrukcyjne mające zastosowanie na elementy narażone na oddziaływanie wysokich temperatur i agresywnego korozyjnie środowiska. Charakteryzują się one korzystną kombinacją unikatowych właściwości, takich jak: doskonałą odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością, małą gęstością i niskim kosztem materiałowym w odniesieniu do stali nierdzewnych typu Fe-Cr lub Fe-Cr-Ni. W artykule przedstawiono wyniki badań stopu Fe-16Al-5Cr-1Mo-0,1Zr (% at.) poddanego silnemu odkształceniu plastycznemu poprzez zastosowanie cyklicznego kucia naprzemiennego przy wykorzystaniu systemu MaxStrain w zakresie temperatury 20÷600 °C przy szybkości odkształcenia 1 s-1. Uzyskane wyniki badań wyraźni[...]

 Strona 1