Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANTONI FABER"

Wieloskładnikowe nawozy płynne z mikroelementami przeznaczone do stosowania dolistnego DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wymagania dotyczące składu nawozów płynnych przeznaczonych do stosowania dolistnego oraz podano przykłady tych nawozów produkowanych w kraju i za granicą. Przedstawiono fizykochemiczne podstawy otrzymywania wieloskładnikowych nawozów płynnych zawierających mikroelementy i metody ich wytwarzania. Omówiono także efekty dolistnego stosowania tych środków w uprawach niektórych zbóż. Nawozy płynne są stosowane dolistnie w uprawach zbóż, roślin okopowych, owoców, warzyw i kwiatów. W ich skład wchodzą makroelementy: azot, fosfor, potas i magnez, oraz mikroelementy, takie jak: żelazo, miedź, cynk, bor, mangan, kobalt i molibden. Ponadto nawozy te mogą zawierać następujące dodatki specjalne: regulatory wzrostu, zwilżacze obniżające napięcie powierzchniowe, związki zwiększające przyczepność do liści, środki zwiększające szybkość penetracji składników przez tkankę liściową, bufory oraz dyspergatory ułatwiające mieszanie nawozów z pestycydami. Skład nawozów jest dostosowany do wymagań pokarmowych poszczególnych gatunków roślin, ich fazy rojzwojowej oraz zasobności gleby1 _3). Środki te nie mogą być toksyczne ani niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Na świecie nawozy płynne są stosowane dolistnie od wielu lat. W tab. 1 przedstawiono skład nawozów płynnych produkowanych w Polsce i w niektórych krajach Europy4). Z zestawienia tego wynika, że wytwarza się zarówno środki zawierające tylko makroelementy, np. Tomasol, jak i składające się z makroelementów i mikroelementów, np. Harmavit, Wuxal, Fiksal. Nawozy otrzymywane w Polsce zawierają makroskładniki i mikroelementy5,6). Obecnie krajowa produkcja wieloskładnikowych nawozów płynnych dolistnych wynosi ok. 2260 Mg/r. Według oceny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) zapotrzebowanie na te środki sięga ok. 50 tys. Mg/r. tylko do upraw zbożowych, jest więc wielokrotnie większe niż produkcja. Fizykochemiczne podstawy wytwarzania nawozów płynnych Nawozy płynne są klar[...]

 Strona 1