Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZENON PIJANOWSKI"

Aspekty finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu są wybrane aspekty rozwoju przestrzennego wiejskich jednostek osadniczych jako przyczyny obecnych problemów rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce. Opracowanie stanowi syntezę prac studialnych, przeprowadzonych w sołectwie Ujazd, położonym w podkrakowskiej gminie Zabierzów. Aspects concerning financing technical infrastructure with rural areas [...]

 Strona 1