Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PATRYK FRANC"

KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW METODĄ PRASOWANIA OBWIEDNIOWEGO


  W artykule omówiono technologię prasowania obwiedniowego oraz przedstawiono wpływ kąta wahania matrycy górnej i prędkości posuwu narzędzi kształtujących na właściwości i kształt odkuwki wykonanej ze stopu aluminium PA38. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy pęknięć na swobodnie odkształcanej powierzchni bocznej odkuwki, z której wynika, że podczas prasowania obwiedniowego, czas kształtowania, kąt wahań matrycy górnej oraz prędkość posuwu narzędzi istotnie wpływa na jakość oraz właściwości wyrobu. Słowa kluczowe: prasowanie obwiedniowe, odkształcenia plastyczne Dr inż. Karol Jaśkiewicz — Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Procesów Kształtowania Plastycznego, Wrocław, mgr Zygmunt Garczyński, mgr inż. Patryk Franc, mgr inż. Łukasz Jankowski — Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 669.715:621.97: :669-135:539.214:539.374 661 FORMING OF THE PRODUCT BY ORBITAL FORMING METHOD Paper presents the orbital forming technology and also influence of upper die fluctuation angle and velocity of forming tools on shape and properties of forming made of PA38 aluminum alloy. Based on studies the analysis has been made about fracture process on the free formed lateral surface of forming, which presents that during orbital forming the time, angle of fluctuation and velocity of working tools have important influence on quality and properties of product. Keywords: orbital forming, plastic deformation Wprowadzenie Technologia prasowania obwiedniowego służy najczęściej do wytwarzania elementów o prostych kształtach osiowosymetrycznych. Procesy zachodzące podczas formowania detali na prasach z wahającą matrycą są wyjątkowo trudne w interpretacji ze względu na złożony stan naprężenia w kształtowanym materiale. Badania tego procesu prowadzone są od wielu lat, a ich celem jest opisanie stanu naprężenia w kształtowanym materiale [1÷3]. W trakcie prasowania obwiedniowego narzędzie wywiera nacisk[...]

 Strona 1