Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Wróblewska"

Alergonomika - propozycja nowej gałęzi nauki

Czytaj za darmo! »

Opracowana i ogłoszona w Rzymie w 2001 r. definicja schematu drzewa decyzyjnego FAO/WHO początkowo wyznaczała sposób postępowania zalecany podczas oceny alergenności nowych produktów spożywczych uzyskanych z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej [10]. Obecnie stwierdzono, że należy go rozszerzyć o analizy produktów uzyskanych na drodze fermentacji, do której użyto mikroorganizmów nieko[...]

Białka pochodzenia zwierzęcego jako alergeny pokarmowe

Czytaj za darmo! »

Obecnie szacuje się, że ok. 5-6% dzieci oraz 2-4% dorosłych jest nadwrażliwych na białka pokarmowe. W większości osoby te mają podwyższony poziom immunoglobuliny klasy E (IgE), co niejednokrotnie prowadzi do reakcji anafilaktycznej, bezpośrednio zagrażającej życiu (49%), reakcji ogólnosystemowych (33%), obrzęków w obrębie układu oddechowego, głównie krtani (13%) czy ostrych ataków astmy (5%[...]

Alergia i nietolerancja pokarmowa

Czytaj za darmo! »

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Heath Organization) wraz z innymi instytucjami powołanymi do ochrony zdrowia zwróciła ostatnio uwagę na gwałtowny wzrost chorób alergicznych. W ostatnim dziesięcioleciu zanotowano dwukrotne zwiększenie liczby zachorowań wśród pacjentów cierpiących na sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, atopową astmę oskrzelową oraz atopowe zapalenie [...]

 Strona 1