Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MYŁEK"

Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowęglowodorów stosowanych w chłodnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano kolejne etapy rozwoju metody chromatograficznej, będącej podstawą do jakościowej analizy syntetycznych czynników CFC, HCFC oraz HFC stosowanych w chłodnictwie. Badania zostały wykonane w Pracowni Techniki i Instalacji Chłodniczych IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w ramach projektu badawczorozwojowego pt. "Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu systemu kontroli i identyfikacji gazów CFC, HCFC, HFC w kontekście Rozporządzeń Unii Europejskiej", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowana praca ma po części charakter poglądowy i pozwala przybliżyć problem kontroli składu i zawartości czynników chłodniczych. W Polsce, jak i na świecie tylko nieliczne placówki zajmują się podobną analizą a zapotrzebowanie na badania s[...]

Chromatografia gazowa w analizie popularnych fluorowanych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano możliwość oznaczania składu wykorzystywanych w chłodnictwie chlorofluoroweglowodorów metodą chromatografii gazowej. Celem badań jest stworzenie systemu identyfikacji czynników chłodniczych. Kontrola składu substancji chłodniczych będzie przydatna dla utrzymania efektywności systemów chłodniczych oraz realizacji nowych obostrzeń prawnych dotyczących przedsiębiorstw wykorzystujących czynniki chłodnicze z rodziny CFC, HCFC oraz HFC. W artykule przedstawiono łatwą, nieinwazyjną metodę pomiaru składu wykorzystywanych substancji chłodniczych. Dowiedziono przydatność metody chromatografii gazowej w ocenie zmian proporcji czynników chłodniczych w zeotropowych mieszaninach wieloskładnikowych.Problemy niszczenia warstwy ozonowej i efektu cieplarnianego dotyczą ostatnich tr[...]

 Strona 1