Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magda Maleszyk"

Nowelizacja Statutu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP

Czytaj za darmo! »

Na zebraniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia, które odbyło się 17 listopada 2008 r. w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, po raz kolejny omawiano i rozważano założenia nowelizacji Statutu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Zdecydowano, że kontynuowane będą prace Komisji Statutowej, opracowującej projekt nowelizacji. Nowelizacja powinna uwzględnić: ? dostosowanie postanowień Statutu do aktualnych potrzeb środowiska piekarskiego, adekwatnych do zewnętrznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych; ? nowe, rozszerzone zdefi niowanie członkostwa zwyczajnego umożliwiające uzyskanie statusu członka osobom z władz zakładów piekarskich i innym osobom związanym z branżą piekarską; ? utrzymanie w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia terenowych jednostek regionalny[...]

 Strona 1