Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BEATA KRAWCZYK"

OCENA JAKOŚCI RUR SPAWANYCH LASEROWO

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki pierwszych prób wzdłużnego spa-wania rur ze stali wysokostopowych, ferrytycznych o zawartości 12 % Cr. Celem prób było sprawdzenie możliwości uzyskania wy-robów spełniających wysokie wymagania przemysłu motoryza-cyjnego. Spawanie laserowe takich rur jest rozwiązaniem alterna-tywnym w stosunku do zgrzewania prądami wielkiej częstotliwo-ści. Ma tę przewagę, że zwiększa praw[...]

 Strona 1