Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Szczygłowski"

Geodeci rozpoczęli studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Piątkowe popołudnie, 2 marca 2018 r., na długo zapadnie w pamięci studentów, którzy po ukończeniu studiów inżynierskich podjęli decyzję o kontynuacji nauki na studiach magisterskich. W tym dniu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji odbyła się inauguracja studiów magisterskich na kierunkach: "geodezja i kartografia" i "budownictwo" w roku akademickim 2017/2018 oraz uroczyste zakończenie studiów inżynierskich. Zgodnie z ceremoniałem obowiązującym w uczelni wojskowej, uroczystość rozpoczął meldunek złożony prorektorowi ds. kształcenia, dr. hab. inż. Zdzisławowi Bogdanowiczowi, prof. WAT, przez zastępcę dziekana - płk. dr. inż. Pawła Kamińskiego, po którym zabrzmiał hymn państwowy wykonany przez orkiestrę studencką WAT. Dziekan, prof. dr hab. inż. Ad[...]

Geodeci z Wojskowej Akademii Technicznej wystartowali po dyplomy magisterskie DOI:


  Piątek, 3 marca 2017 roku, był dniem wypełnionym wydarzeniami ważnymi dla studentów i kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, w którym od ponad 60 lat kształci się geodetów. Dzień rozpoczął się od obrad Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych i kierownictwa wydziału. Następnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów magisterskich, w czasie której tegoroczni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów inżynierskich. zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Wiedza zdobyta na studiach, która zostanie wzbogacona doświadczeniem uzyskanym w pracy, powinna umożliwić absolwentom uzyskanie uprawnień pozwalających na w pełni samodzielną pracę zawodową. We wczesnych godzinach popołudniowych w Klubie WAT odbyła się uroczysta inauguracja studiów magisterskich na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Budownictwo, w której uczestniczyli także członkowie Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy wydziału. Zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni wojskowej uroczystość rozpoczął meldunek złożony dziekanowi prof. dr. hab. inż. Adamowi Stolarskiemu[...]

 Strona 1