Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD WOLSKI"

EFEKT TRANSFORMACJI DOMINUJĄCEGO SYSTEMU POŚLIZGU W ROZCIĄGANYCH MONOKRYSZTAŁACH Cu-1,14%at.Al


  Praca zawiera analizę transformacji dominującego systemu poślizgu (DSP) podczas rozciągania w temperaturze otoczenia monokryształów Cu‐1,14%at.Al o orientacji osi rozciągania bliskiej [112]. W oparciu o wyznaczoną ewolucję macierzy gradientu deformacji oraz wartości ścięć prostych w ośmiu niezależnych systemach poślizgu, na krzywych rozciągania zidentyfikowano punkty transformacji DSP oraz korespondujące zmiany prędkości umocnienia dominujących systemów poślizgu. Uzyskane wyniki pokazują, iż utrata stateczności próby rozciągana badanych monokryształów Cu‐Al następuje bezpośrednio po wtórnej transformacji DSP. Słowa kluczowe: plastyczność monokryształów RSC, transformacja dominującego systemu poślizgu THE EFFECT OF TRANSFORMATION OF DOMINANT SLIP SYSTEM IN TENSILE Cu-1,14at.%Al SINGLE CRYSTALS The paper brings an analysis of the transformation of dominant slip system (DSS) during room temperature tensile test of Cu‐1,14at.%Al single crystals with the tensile axis near [112] zone. On the basis of the determined evolution of deformation gradient matrix and the simple shear values of eight independent slip systems, the points of DSS transformation were detected on the stress‐strain curve as well as corresponding changes in strain hardening of dominat slip systems were shown. The obtained results show that the tensile instability of the investigated Cu‐Al single crystals stricly follows the secondary DSS transformation. Keywords: plasticity of fcc single crystals, transformation of dominant slip system Dr hab. inż. Marek S. Szczerba, prof. AGH., dr inż. Paweł Pałka, mgr inż. Konrad Wolski — AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii, al. Mickiewicza 30, Kraków. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 548.55-47.37: :539.412:539.214:620.3 677 Wprowadzenie Zjawisko transformacji DSP zostało niedawno szczegółowo opisane w literaturze na przykł[...]

 Strona 1