Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"smw"

Kolejny zjazd geodetów Pomorza i Kujaw w Tleniu


  XVI Regionalny Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw, odbywający się w dniach 6-8 czerwca 2014 r., był trzecim spotkaniem organizowanym w Tleniu przez geodetów ze Świecia. Otwierając zjazd, Bolesław Krystowczyk - prezes SGP w Bydgoszczy, powitał wszystkich obecnych i przedstawił gości: Marzenę Kempińską - starostę świeckiego, Michała Grabskiego - wójta gminy Osie, Włodzimierza Kędziorę - Sekretarza Generalnego SGP i jego żonę Marię. Goście zjazdu w krótkich wystąpieniach podziękowali za możliwość uczestniczenia w spotkaniu, które jest chwilą wytchnienia od trudów pracy codziennej, potrzebnej w działani[...]

XVII Kaliska Konferencja Katastralna

Czytaj za darmo! »

Kolejna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Sekcję Geodezji, Katastru, i Gospodarki Nieruchomościami oraz Oddział w Kaliszu) i Komitet Geodezji PAN odbyła się w dniach 11-12 września br. Witając przybyłych na konferencję, Jan Cegła - prezes SGP w Kaliszu ze szczególnym zadowoleniem mówił o obecności na niej młodzieży kaliskiej szkoły geodezyjnej, gdyż "w niej należy dostrzegać przyszłość geodezji i przyszłość naszego stowarzyszenia ". Otwierając konferencję, prezes SGP Stanisław Cegielski wskazał na jej program, który pozwala pokazać "wzajem[...]

Jesienne zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Czytaj za darmo! »

30 września br. Warszawski Dom Technika NOT był miejscem obrad ZG SGP. Witając przybyłych, prezes Stanisław Cegielski podziękował za przyjęcie zaproszenia na spotkanie: prof. prof. Zdzisławowi Adamczewskiemu, Bogdanowi Neyowi, Wojciechowi Wilkowskiemu oraz Witoldowi Radzio, który reprezentował Głównego Geodetę Kraju. Powitał też Członków Honorowych SGP z Jerzym Piotrowskim. Rozpoczęcie obrad zostało poprzedzone podniosłym aktem wręczenia medalu SGP,w uznaniu zasług Mieczysławowi Gabryszewskiemu. Dziękując za wyróżnienie, laureat nie krył wzruszenia. Zarząd Główny przyjął protokół[...]

Narada robocza służby geodezyjnej w Bydgoszczy


  Regionalna narada robocza służby geodezyjnej i kartograficznej województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego odbyła się 22 września br., w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. Zwołano ją z inicjatywy Głównego Geodety Kraju, we współpracy z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Jej celem było przybliżenie zmian w prawie geodezyjnym, wprowadzonych przepisami ustawy z 5 czerwca br., zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przybyłych na naradę powitał Robert Cieszyński - kujawskopomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Gośćmi spotkania byli: Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju, Ewa Mes - wojewoda Kujawsko-Pomorski, Witold Radzio - radca prezesa GUGiK, Urszula Juszczak - naczelnik Wydziału Informatyzacji i Rozwoju pzgik, Romuald Nowak - pomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Zbigniew Jaszczuk - starosta żniński oraz Stanisław Marcin Wiliński - redaktor [...]

XX Międzynarodowe Dni Geodezji w Berlinie


  Zgodnie z postanowieniem, przyjętym w 2013 r. podczas XIX Dni Geodezji przez prezesów stowarzyszeń geodetów polskich, czeskich i słowackich, we współpracy z berlińskim oddziałem stowarzyszenia geodetów niemieckich, w dniach 6-8 października br. SGP zorganizowało dwudzieste międzynarodowe spotkanie w Berlinie. Obok reprezentantów geodetów polskich, czeskich i słowackich byli na tym spotkaniu również przedstawiciele geodetów ukraińskich i niemieckich. Serdecznie witając szefów służby geodezyjnej Słowacji, Czech i Polski - Marię Frindrichową, Karela Večeřę oraz Kazimierza Bujakowskiego, konferencję otworzył Stanisław Cegielski -[...]

Zebranie Prezydiów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu i w Bydgoszczy DOI:


  2 marca br. odbyło się zebranie Prezydium Zarządów SGP w Toruniu i w Bydgoszczy. Otwierając spotkanie, prezes SGP w Toruniu Bolesław Cieszyński powitał gości zebrania: członka hono-rowego SGP Stanisława Marcina Wilińskiego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Roberta Cieszyńskiego, prezesa SGP w Bydgoszczy Bolesława Krystowczyka i pozostałych obecnych. Następnie przedstawił członków Prezydium SGP w Toruniu: Zbigniewa Reflińskiego, Grzegorza Łuczka, Piotra Rygielskiego, Łucję Makowską oraz Annę Mieczkowską. Bolesław Krystowczyk podziękował prezesowi Bolesławowi Cieszyńskiemu za możliwość goszczenia w Toruniu i przedstawił członków Prezydium SGP w Bydgoszczy - Henryka Siudę, Krzysztofa Narewskiego oraz Urszulę Tomczak.Bolesław Cieszyński zaproponował, aby podczas zebrania omówić stan przygotowań do XVII Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw, przykładowy kosztorys na drobne prace geodezyjne, plan pracy oddziałów SGP, sformułować stanowisko wobec nadmiaru szkolonych geodetów oraz przygotować obchody jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia w województwie w roku 2016.XVII Regionalny Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw Prezes Bolesław Cieszyński potwierdził, że XVII Regionalny Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw odbędzie się w terminie wcześniej sygnalizowanym - od 26 do 28 czerwca br. I choć są jeszcze do załatwienia pewne sprawy, to termin ten nie zostanie zmieniony. Geodeci toruńscy poczynili już sporo, ale ostateczne ustalenia dotyczące organizacji, warunków bytowych i kosztów uczestnictwa w spotkaniu zostaną przyjęte w ciągu najbliższego tygodnia. Gościem drogim i miłym pierwszego dnia zjazdu będzie prof. Zdzisław Adamczewski. Biorąc pod uwagę oczekiwania, aby spotkać się "nad wodą w lesie", Zarząd Oddziału SGP w Toruniu zrezygnował z sugerowanego wcześniej miejsca zjazdu, jakim miał być Ośrodek Doradztwa Rolnego w Przysieku koło Torunia. Podjęto starania, aby zjazd odbył się w ośrodku Rytebłota nad Jeziorem Zbiczno, n[...]

W królewskim mieście Tykocinie świętowali geodeci DOI:

Czytaj za darmo! »

Królewskie historyczne miasto Tykocin, położone na wyniosłym południowym brzegu rzeki Narew, w dniach od 10 do 12 lipca 2015 roku, było miejscem ważnych dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich wydarzeń. Geodeci reprezentujący wszystkie obszary aktywności zawodowej spotkali się tu, aby świętować siedemdziesiąt lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku oraz siedemdziesięciolecie ukazywania się Przeglądu Geodezyjnego, a członkowie Zarządu Głównego aby obradować nad sprawami wymagającymi ich uwagi i rozstrzygania.Obecność na tym zebraniu dostojnych gości z Głównym Geodetą Kraju i nauczycieli akademickich z Dziekanem Wydziału Geodezji i Karto[...]

Koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ciąg dalszy DOI:

Czytaj za darmo! »

Dziesiąta konferencja techniczna odbyła się w dniach 15 i 16 października 2015 roku w Legnicy, Wiesław Firliciński Prezes Honorowy SGP w Legnicy powitał jej uczestników i przedstawił zaproszonych gości, w osobach: Grażyny Skołbani, Anny Seremet, Jerzego Zielińskiego reprezentantów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Alicji Meusz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Roberta Pajkerta Geodety Województwa Dolnośląskiego; Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geo[...]

Posiedzenie Komisji Etyki Zawodowej SGP DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 30 września 2015 roku odbyło się w Zarządzie Główny SGP w Warszawie posiedzenie Komisji etyki zawodowej pod przewodnictwem Jerzego Barańskiego - Przewodniczącego Komisji. Głównym tematem była analiza zmian Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2014 roku, na prestiż zawodu geodety uprawnionego, który świadczy usługi geodezyjne, skutkujące wpisem w księdze wieczystej. Wskazówką porządkującą wątpliwości uczestników posiedzenia dotyczących przygotowania dokumentów dla sądu może stano[...]

Geodeci Dolnego Śląska świętują jubileusz swojego Stowarzyszenia DOI:


  Czas od 10 do 12 czerwca 2016 roku Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Wrocławia postanowił przeznaczyć na świętowanie siedemdziesięciolecia swojej wielostronnej działalności na rzecz geodetów i społeczeństwa Dolnego Śląska. Aby godnie i z uzasadnioną, dokonanymi dziełami, radością upamiętniać te dni, do Wrocławia przybyli geodeci, pełni uznania i życzliwości, ze wszystkich zakątków kraju. Tu spotkała ich wielka serdeczność gospodarzy z Bożeną Tabisz, wielce wzruszoną tym niepowtarzalnym wydarzeniem. Dni spotkania wypełniała praca stowarzyszeniowa (zebranie Zarządu Głównego SGP i jego Prezydium, o czym piszemy w innym miejscu), uroczyste świętowanie jubileuszu Oddziału i uczestnictwo w wielu interesujących propozycjach przygotowanych przez organizatorów wydarzenia. Ale po kolei. Pierwszego dnia po południu obradował Zarząd Główny, rozpatrując rozmaite sprawy Stowarzyszenia i podejmując stosowne rozstrzygnięcia. Wrocławianie nie byliby sobą, gdyby zaproszonych gości nie zaprowadzili nad Odrę i zaprosili na spacer statkiem po jej wodach. Spojrzenie na miasto z poziomu rzeki dawało inne, inspirujące przeżywanie piękna jego budowli i przyrody. Sprzyjała temu wspaniale letnia pogoda i urok barw nieba w porze zachodzącego słońca. Uroczyste świętowanie jubileuszu rozpoczęła Bożena Tabisz Prezesa SGP we Wrocławiu powitaniem przybyłych do Sali Kinowej Domu Technika NOT i przedstawieniem gości honorowych, w osobach: Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Adama Greli Wiceprezydenta Miasta Wrocławia, Jarosława Bosego Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego, Bernarda Kontnego Dziekana Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego, Roberta Pajkerta Geodetę Województwa, Jana Mazurkiewicza Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Józefa Komarnickiego Prezesa OPGK we Wrocławiu, Lesława Wołcza Dyrektora DBGiTR we Wrocławiu, Stanisława C[...]

 Strona 1  Następna strona »