Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Sułek"

Co zagraża ziarnu zbóż w okresie przechowywania


  Ziarno przechowywane w odpowiednich warunkach, w niskiej temperaturze długo zachowuje swoją wartość siewną, konsumpcyjną, paszową i technologiczną. Magazynowane ziarno oddycha zużywając tlen, a wytwarzając dwutlenek węgla, wodę i ciepło. Ponieważ w wyniku oddychania zboże traci suchą masę, proces ten powinien przebiegać jak najwolniej. Wiadomo, że intensywność oddychania rośnie wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności ziarna. Mikroorganizmy znajdujące się na powierzchni ziarna mają wpływ na zachodzące procesy biologiczne. Wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności przekraczającej 14% zwiększa się ryzyko wystąpienia szkodników oraz porażenia pleśniami, a w konsekwencji następuje utrata zdolności kiełkowania. Szkodniki magazynowe stanowią duży problem gospodarczy i zagrożenie dla przechowywanego ziarna i produktów. Uszkadzają ziarno zbóż i pogarszają jego jakość. Owady, zanieczyszczające ziarno i produkty kałem, nawilgacają i zagrzewają magazynowe produkty. Wilgotność i temperatura to dwa czynniki, które mają największy wpływ na przechowywaną masę ziarna. Prowadząc walkę ze szkodnikami należy nie tylko stosować środki niszcząceje bezpośrednio, ale również działać profilaktycznie. Profilaktyka w zwalczaniu szkodników zbożowych odgrywa najważniejszą rolę. Polega ona przede wszystkim na zachowaniu czystości i higieny. Rolnicy nie zdają sobie sprawy z tego, że bardzo zanieczyszczone ziarno wsypane do zakażonych pomieszczeń magazynów to najczęstsze przyczyny zakażenia. Również duża wilgotność względna pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie prawidłowego ich wietrzenia stwarzają korzystne warunki szybkiego[...]

Znaczenie żywieniowe owsa i jego przetworów DOI:


  Obecnie w uprawie znajdują się oplewione i nieoplewione odmiany owsa, o zróżnicowanym składzie chemicznym. Nieoplewione ziarno owsa zawiera mniej błonnika pokarmowego niż oplewione, ale więcej białka i tłuszczu. Owies, jako surowiec o właściwościach funkcjonalnych, zawiera cenne składniki decydujące o jego przydatności w żywieniu człowieka. Składnikiem przetworów owsianych, odpowiedzialnym za działanie prozdrowotne jest włókno pokarmowe. Najważniejszym rozpuszczalnym w wodzie składnikiem włókna pokarmowego owsa są ß-glukany. Frakcja ta korzystnie wpływa na układ pokarmowy, przyczynia się do zmniejszenia wartości wskaźnika glikemicznego, przez co normalizuje poziom glukozy we krwi oraz poprawia parametry gospodarki lipidowej, obniżając poziom całkowitego cholesterolu i jego frakcji LDL w surowicy krwi. Owies i jego produkty stanowią źródło składników bioaktywnych o właściwościach przeciwutleniających. Słowa kluczowe: owies, odmiany, plon ziarna, skład chemiczny, właściwości prozdrowotne.Nutritional importance of oats and its processed products Summary: Currently, both hulled and unhulled oat cultivars, differing in their chemical composition, are cultivated. Unhulled oat grains contain less fibre, but more protein and fat, than hulled ones. Being a raw material with functional properties, oat contains valuable components which determine its usefulness in human nutrition. Dietary fibre is the component which determines pro-health properties of the processed oat products. ß-glucans are the most important water-soluble components of oat dietary fibre. This fraction beneficially affects the digestive system and helps to reduce the glycemic index values, which in turn normalizes the level of glucose in the blood and improves the parameters of lipid management by lowering the level of total cholesterol and its LDL fraction in the blood serum. Oat and its products constitute a source of bioactive components with antioxidant properties. Key words: oa[...]

Wpływ nawozów na bazie struwitu na plon i cechy struktury pszenicy jarej DOI:10.15199/62.2018.3.24


  Struwit to minerał będący uwodnionym fosforanem amonowo- -magnezowym o wzorze chemicznym MgNH4PO4·6H2O i strukturze krystalicznej. Został odkryty w połowie XIX w. Jego największym naturalnym źródłem jest rozkładający się materiał organiczny. Obecność struwitu stwierdzono także w nerkach oraz w pęcherzu moczowym ludzi i zwierząt, gdzie może powodować infekcję. Struwit występuje często w osadach powstałych w procesach beztlenowej fermentacji ciekłych odpadów z hodowli zwierząt oraz w osadach po biologicznym oczyszczaniu ścieków. Po raz pierwszy jego obecność stwierdzono podczas prac modernizacyjnych w oczyszczalni w Los Angeles w 1963 r.1). Struwit charakteryzuje się spowolnionym uwalnianiem składników pokarmowych, a także dużą zawartością fosforu2, 3). Stosowanie konwencjonalnych mineralnych Mieczysław Borowika,*, Marzena Mikos-Szymańskaa, Marta Wyzińskab, Anna Zduneka, Sebastian Schaba, Alicja Sułekb 464 97/3(2018) Mgr inż. Anna ZDUNEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2018, str. 279. Dr inż. Sebastian SCHAB - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2018, str. 280. Dr inż. Marta WYZIŃSKA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Obecnie jest asystentem w tym Instytucie. Specjalność - uprawa roślin zbożowych. nawozów fosforowych zwiększa plonowanie roślin uprawnych, ale jednocześnie przyczynia się do eutrofizacji wód i immobilizacji fosforu w glebie. Poza tym, nawozy fosforowe są produkowane z fosforytów, których pokłady kończą się, a światowe zasoby dobrej jakości fosforytów (coraz droższe) znajdują się tylko w kilku krajach. Duża zależność rolnictwa od dostępności fosforytów oraz problemy zwiększającej się eutrofizacji w[...]

 Strona 1