Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW S. WEROŃSKI"

BADANIE ZJAWISKA WYBOCZENIA ŚCIANKI W PROCESIE WYWIJANIA KOŁNIERZY W WYROBACH DRĄŻONYCH

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań procesu wywijania kołnierzy przy zastosowaniu trójsuwakowej prasy kuźniczej. Jednym z ograniczeń takiej metody jest wyboczenie ścianki kształtowanego wsadu drążonego. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu parametrów procesu na to ograniczenie. Jako zmienne parametry procesu przyjęto promień zaokrąglenia stempla kształtującego, czynnik tarcia oraz grubość ścianki wsadu drążonego. Analizę wykonano w oparciu o symulacje numeryczne metodą elementów skończonych dla przypadku kształtowania stopu aluminium 2618 na gorąco. Stwierdzono, że w zależności od wartości badanych parametrów można uzyskać wyroby: 1 — prawidłowe, 2 — z lekkim wyboczeniem, umożliwiającym wykonanie prawidłowej części w kolejnych operacjac[...]

 Strona 1