Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Didier Coulomb"

Nowe przedsięwzięcia Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa IIR dla całego środowiska chłodniczego

Czytaj za darmo! »

Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (IIR) na spotkaniu w dniu 11 czerwca 2009 roku zatwierdził i nadał moc obowiązującą wielu strategicznym decyzjom: - Po pierwsze, całkowitej renowacji (odnowieniu) ulegnie strona internetowej Instytutu i baza danych Fridoc. Baza danych Fridoc obejmuje bibliografię 85 000 artykułów z całego świata dotyczących działalności IIR (są to najczęściej materiały z konferencji i kongresów własnych IIR lub współ finansowanych przez IIR), artykułów z czasopisma International Journal of Refrigeration lub po prostu artykułów indeksowanych ze słowami kluczowymi i streszczeniami opublikowanych w czasopismach branżowych. Tak więc, Fridoc jest największą i najbardziej aktualną bazą danych na świecie, dotyczącą wszystkich zastosowań [...]

 Strona 1