Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Lamprycht"

XX Narada szkoleniowa Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych DOI:


  Tegoroczna narada szkoleniowa WZGP odbyła się w urokliwym pałacu w Rokosowie (powiat gostyński) w dniach 22-24 maja. W tym roku jednak grono uczestników narady szkoleniowej nie ograniczało się jedynie do geodetów powiatowych, ale zostało poszerzone o znamienitych gości. O randze spotkania niech świadczy fakt, że zaproszenie przyjęli: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Lidia Danielska, Geodeta Województwa Wielkopolskiego Piotr Liberski, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Redaktor Naczelny "Przeglądu Geodezyjnego" Ludmiła Pietrzak. Nie zabrakło również geodetów, którzy pełnili funkcję geodetów powiatowych w latach minionych. - Spotykamy się już po raz dwudziesty. Od dwóch dekad podczas naszych narad krytycznie patrzymy na przepisy prawa, przyglądamy się nowym warunkom funkcjonowania administracji, wymieniamy się doświadczeniem - witał uczestników Andrzej Krygier, Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, pełniący również funkcję Przewodniczącego Zrzeszenia. - Zasady członkostwa w naszej organizacji są sztywne i bezwzględne. Członkiem naszego stowarzyszenia zostaje jedynie osoba, która obecnie pełni funkcję geodety powiatowego z województwa wielkopolskiego i podpisze Deklarację Przynależności. Andrzej Krygier podkreślił, że oprócz wymiany poglądów i doświadczeń, takie zjazdy przyczyniają się do tak potrzebnej integracji środowiska. - Nasze narady to piękne koleżeńskie spotkania. Uśmiecham się do Was, obecnych członków Zrzeszenia i do starszych kolegów, którzy tworzyli struktury naszej organizacji w przeszłości - mówił Przewodniczący Zrzeszenia. W tegorocznej naradzie szkoleniowej wielkopolskich geodetów powiatowych wzięło udział [...]

 Strona 1