Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roman PETRUK"

Assessment of the validity of the diagnosis of damage of tissues by multispectral method using neural network DOI:10.15199/48.2017.05.21

Czytaj za darmo! »

In this paper is the expert system designed and analysed for diagnostic decision support solutions in the study of surface damage of tissues by using multispectral method and neural network to process the results. We have developed specialized software for administration personal data of patients in forensic examination of biological tissues of human skin and combination of data in common database with digital photos injuries. The researchers analyzed the operating parameters of a diagnostic test to assess the diagnostic accuracy of surface damage biological tissues based on advanced of multispectral method. Streszczenie. W artykule opisano projekt I analizę systemu eksperckiego do wspierania decyzji przy badaniu uszkodzeń powierzchni tkanek z użyciem metod wielospektralnych i sieci neuronowych. Zostało opracowane specjalistyczne oprogramowanie do zarządzanie danymi pacjentów w badaniach sądowych skóry ludzkiej i kombinacji we wspólnej bazie danych cyfrowych fotografii ran. Zbadane zostały parametry operacyjne testów diagnostycznych w celu oszacowania ich dokładności oceny uszkodzeń tkanek metodą multispektralną. (Ocena poprawności diagnostyki uszkodzeń tkanek metodą multispektralną z użyciem sieci neuronowych). Keywords: multispectral image, biological tissue, forensic examination. Słowa kluczowe: obraz multispektralny, tkanki, badania sądowe. Introduction Advanced methods of digital colorimetry and multispectral images of the surface damage of tissues in forensic medicine allow to register the skin damage of biological tissue forensic expert and use the findings as an evidence base [1, 2]. Specialized software allows you to define the image histogram of pathological skin lesion of biological tissue by mechanical blunt object. The resulting histogram biomedical together with other patient parameters is input to the expert system to support the selection of the diagnosis. Thus, the diagnostic tool allows you to formalize the known me[...]

 Strona 1