Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Herman"

Badania laboratoryjne nad rozkładem prędkości wokół głowicy szczelinowej stosowanej do ujmowania wody DOI:10.15199/17.2017.11.9


  Istnieje szereg konstrukcji ujęć wody. Wybór odpowiedniego zależy od wielu czynników, między innymi od charakteru i ilości ujmowanej wody, a także od topografi i i układu terenu. Konstrukcje ujęć można podzielić ogólnie na: brzegowe, zatokowe, nurtowe (zatopione), wieżowe, progowe, jazowe, studzienne, denne oraz drenażowe [2]. Ujęcia zatopione stosowane są, gdy wydajność jest mniejsza od 200 m3/s i głębokość przy zmiennym poziomie wody przy brzegu jest mała [2]. Wlot wody następuje przez głowicę umieszczoną w nurcie rzeki. Głowice zanurzone w wodzie mogą mieć kształt np. kosza ssawnego lub krótko obciętego przewodu zabezpieczonego na wlocie kratami. w ostatnich latach pojawiły się również rozwiązania w których głowicę stanowi rura perforowana z perforacją wykonaną w postaci otworów lub też szczelin. Pomimo zalet, ujęciom nurtowym towarzyszy szereg trudności eksploatacyjnych. Do najważniejszych należą wciąganie dużych ilości zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie i unoszących się na jej powierzchni, wciąganie osadu dennego oraz śryżu i lodu w okresie zimowym. Ujęcia nurtowe stanowią również zagrożenie dla bytowania ryb, w szczególności odnosi się to do nieposiadających jeszcze wysokich umiejętności pływackich młodych osobników [5]. Większość z wymienionych problemów towarzyszących ujęciom nurtowym znacząco nasila się w przypadku, gdy ujęcia eksploatowane są z relatywnie wysokimi wydajnościami generującymi znaczne prędkości wlotowe w miejscach bezpośredniego poboru wody. Konieczne jest, więc zaprojektowanie odpowiednio niskich prędkości wlotowych przy utrzymaniu relatywnie wysokich wydajności. Uzyskać to można dzięki dobranym odpowiednio dużym powierzchniom wlotowym i zachowaniu równomiernego rozkładu prędkości wlotowych. w niektórych krajach ze względu na ochronę ichtiofauny, projektantom nie wolno projektować zbyt wysokich prędkości wlotowych [1]. w Stanach Zjednoczonych prędkości dopływu przy powierzchni głowicy nie powinny pr[...]

 Strona 1