Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Furmanek"

Metabolizm wtórny porostów jako źródło potencjalnych związków przeciwgrzybicznych DOI:10.15199/2.2019.2.2


  Bioróżnorodność świata przyrody kreują organizmy przyporządkowane do rangi królestw. Jednym z najbardziej zróżnicowanych gatunkowo jest królestwo grzybów (Fungi), do którego zalicza się grzyby zlichenizowane, znane pod nazwą porostów. Te praktycznie wszędobylskie organizmy [3, 49] fascynują wielu badaczy. Pomimo coraz większego zainteresowania, ich rola w przyrodzie wciąż stawia wiele pytań. Związane są z nimi również nadzieje z poszukiwaniem nowych substancji antybiotycznych. Ich domniemany, pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i kurację wielu dolegliwości zauważono już dawno temu. Stosowane były w różnych formach i przeciwko wielu chorobom, właściwie na wszystkich kontynentach [8, 32, 48]. Wiedza ludowa często opierała się na ich formach morfologicznych, które miały wskazywać na narząd, wobec którego ich pozytywny wpływ powinien być widoczny. Przykładem jest porost Lobaria pulmonaria (granicznik płucnik) przypominający swoim wyglądem płuca [48] czy porosty rodzaju Usnea (brodaczka), zalecane przez znachorów na porost włosów [31]. Oczywiście, wiedza ludowa nie znała źródła pochodzenia tych efektów, które w większości przypadków mogły nie mieć żadnego zdrowotnego wpływu, a wręcz szkodliwy. Ówcześnie, człowiek stosował to, co mógł łatwo zdobyć i wykorzystać. Motywowane było to także ciekawością otaczającej przyrody. I jak się okazuje, nie zawsze było to założenie bezpodstawne. Jednym z wykorzystywanych porostów był porost islandzki (Cetraria islandica), który do teraz, jako jedyny reprezentant grzybów zlichenizowanych, znajduje się w wykazie środków o udowodnionym wpływie leczniczym, w Farmakopei Polskiej XI i Europejskiej (9.2) [52]. Natura i przynależność taksonomiczna tych symbiotycznych organizmów długo pozostawała pod znakiem zapytania. Często przyporządkowywane były do świata roślin. Głębsze rozważania nad ich poznaniem, nie bez ostrych dysput naukowych, umożliwiło wykorzystanie mikroskopu, dzięki któremu u[...]

 Strona 1