Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Młyńska"

Zastosowanie wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.10.4

Czytaj za darmo! »

Dwiema głównymi grupami, do których przyporządkować można poszczególne technologie renowacji przewodów wodociągowych, są metody strukturalne oraz metody niestrukturalne. Pierwsze z wymienionych obejmują te techniki renowacji, które stosowane są w przypadku odnowy rurociągów dotkniętych destrukcyjnym procesom korozji i których zły stan techniczny wyklucza ich dalsze użytkowanie. Z kolei metody niestrukturalne nie wzmacniają konstrukcji przewodu i znajdują swoje zastosowanie głównie w przypadku, gdy koniecznością staje się poprawa warunków hydraulicznych wewnątrz rurociągów, do pogorszenia których doszło na skutek nagromadzenia osadów korozyjnych oraz, gdy jakość transportowanej wody uległa pogorszeniu w wyniku postępującego procesu korozji. W niniejszym artykule główną uwagę skupiono na powłokach epoksydowych, które obok tradycyjnych powłok cementowych i powłok z żywic poliuretanowych, zaliczane są do grupy niestrukturalnych metod odnowy przewodów wodociągowych, wykonywanych metodami natryskowymi [21]. Pomimo tego, iż natryski polimerowe stanowią dość nowe rozwiązania w praktyce rehabilitacji technicznej przewodów, w porównaniu z renowacją metodą cementowania stosowaną już od lat 30. ubiegłego wieku, a więc od przeszło 80 lat [3, 9, 11], to jednak zauważa się coraz częstsze ich stosowanie, głównie w krajach wysokorozwiniętych. Historia wykorzystania żywic epoksydowych do wykonywania antykorozyjnych powłok ochronnych rurociągów transportujących wodę sięga 1979 r. Metoda ta wówczas została po raz pierwszy zastosowana w Wielkiej Brytanii, jednakże jej coraz intensywniejszy rozwój datuje się na początek lat 90. dwudziestego wieku [3, 21]. Technologię tę najczęściej wykorzystuje się w przypadku, gdy skład chemiczny wody stanowi przeszkodę do zastosowania powłoki ochronnej, wykonanej na bazie cementu, co związane jest z często występującym agresywnym oddziaływaniem wód miękkich na składniki cementu. W przeciwieństwie do technologii c[...]

 Strona 1