Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"FILIP SZELEJEWSKI"

Wskaźnik do obliczania oszczędności spowodowanych schłodzeniem spalin wylotowych poniżej punktu rosy i wykorzystania odzyskanego ciepła DOI:10.15199/9.2019.5.3


  1. Wstęp Prawo energetyczne [9] i ustawa o efektywności energetycznej [12] zmuszają zakłady przemysłowe do podejmowania działań w celu poprawy efektywności energetycznej. Działania te powinny rozpocząć się od audytu energetycznego zgodnie z PN-EN 16247-3: 2014 [7] i [8] i zakończyć się wdrożeniem modernizacji, która jest poprzedzona złożeniem odpowiedniego wniosku o gwarancję pochodzenia (czyli tzw. białe certyfikaty, które stanowią wynagrodzenie odbiorcy energii za efektywne wykorzystanie końcowych usług energetycznych). Wśród przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej w art. 19 wskazano: ● punkt 3 ‒ modernizacja lub wymiana; c) lokalne sieci grzewcze i lokalne źródła ciepła; ● punkt 4 ‒ odzyskiwanie energii, w tym energii w procesach przemysłowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych sposobów obliczania oszczędności w porównaniu z [7] i [8]. Obliczenia zostały oparte na rzeczywistych przykładach. Z artykułu wynika, że w porównaniu z obliczeniami autorów, obniżenie oszczędności obliczane wg obowiązującej normy mogą być znaczące i prowadzić do nieprawidłowego rozliczenia białych certyfikatów. W artykule pojęcie kotłowni obejmuje: sam kocioł z towarzyszącym mu sprzętem, takim jak wstępne przygotowanie i dostawa mediów oraz rozdział produktów. W zdecydowanej większości kotłów zbudowanych w poprzednich latach temperatura wylotowa gazów spalinowych była utrzymywana w zakresie 130-160°C 178 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/5 (2019) w kotłach wodnorurowych i 230°C w kotłach płomienicowo- płomieniówkowych z powodu ryzyka przechłodzenia gazów spalinowych poniżej kwasowego punktu rosy. Ta stosunkowo wysoka temperatura gazów spalinowych powodowała duże straty kominowe, co ograniczało sprawność energetyczną kotłów gazowych (i olejowych) do około 94%, kotłów pyłowych do około 92% i kotłów rusztowych do około 84% (76%) w odniesieniu do wartości opałowej pa[...]

 Strona 1