Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA SANOK"

Badanie właściwości inhibitujących zbrojenia przed korozją wybranych związków chemicznych w środowiskach modelujących ciecz porową betonu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości inhibitujących wybranych związków organicznych w trzech środowiskach modelujących ciecz porową betonu: środowisko modelujące beton skarbonatyzowany nie skażony jonami chlorkowymi, środowisko nieskarbonatyzowane i skażone jonami chlorkowymi oraz ciecz porową skarbonatyzowaną i skażoną jonami chlorkowymi. Skuteczność badanych związków została ok[...]

 Strona 1