Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"NATALIA KONIECZNA"

PRZEGLĄD ZAAWANSOWANYCH STOPÓW NIKLU DOI:10.15199/67.2018.6.1


  WPROWADZENIE Rozwój energetyki konwencjonalnej, jądrowej oraz przemysłu lotniczego zmusza projektantów i konstruktorów do tworzenia materiałów o wysokich właściwościach wytrzymałościowych oraz użytkowych. Jeszcze do niedawna szeroko stosowanymi materiałami były stale o strukturze ferrytyczno-perlitycznej [39]. Jednakże rosnące wymagania wobec zwiększenia sprawności kotłów energetycznych i silników samolotowych, znacząco ograniczyły zastosowanie stali konwencjonalnych na krytyczne elementy kotłów i silników. Prowadzone działania badawczo-rozwojowe pozwoliły na opracowanie żarowytrzymałych oraz żaroodpornych materiałów na osnowie niklu. Opracowane stopy, nazywane często nadstopami, wykazują wysokie właściwości wytrzymałościowe w podwyższonej i wysokiej temperaturze w porównaniu do stali ferrytyczno- -perlitycznych, martenzytycznych oraz austenitycznych [26]. W zależności od rodzaju stopu zawartość niklu waha się od ok. 45 do 60% [16]. W polskiej nomenklaturze stosuje się również wyrażenie "nadstopy niklu" (ang. nickel superalloys). Według definicji przyjętej przez autorów C. T. Sims, N. S. Stoloff, W. C. Hagel do nadstopów należą materiały znajdujące się w grupie VIII A i wykazują wysokie własności wytrzymałościowe oraz odporność na degradację pod wpływem chemicznie agresywnego środowiska [34]. Zatem nie każdy stop niklu jest uważany za nadstop ze względu na jego właściwości. Dynamiczny rozwój metod i technik badawczych pozwolił na opracowanie i wytworzenie coraz nowszych stopów niklu. W ostatnim czasie powstało wiele publikacji o właściwościach użytkowych i mechanicznych omawianych stopów [5, 22]. Celem niniejszego artykułu jest przegląd stopów niklu, w ramach którego zostaną scharakteryzowane poszczególne grupy z głównymi reprezentantami oraz zostanie omówione ich zastosowanie i dalsze kierunki rozwoju. Ponadto, w artykule została przeanalizowana spawalność stopów na podstawie wyników własnych badań dla stopu Inconel 617. [...]

STRUKTURA STOPU INCONEL 617 PRZEZNACZONEGO NA KRYTYCZNE ELEMENTY KOTŁA ENERGETYCZNEGO DOI:10.15199/67.2018.10.3


  WPROWADZENIE Proekologiczna polityka Unii Europejskiej wywiera silny wpływ na przemysł energetyczny w krajach członkowskich w aspekcie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Skutkuje to modernizacją istniejących bloków energetycznych oraz budową nowych na parametry AUSC (ang. Advanced Ultra Super Critical) [4, 6]. Podwyższenie parametrów pary pozwala na zwiększenie sprawności kotła nawet do 50% dla bloków nowobudowanych oraz na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów (rys. 1) [13]. Na zwiększenie parametrów wpływają tzw. krytyczne elementy kotła, które pracują w wysokiej temperaturze i agresywnych warunkach. Elementy krytyczne kotła to m.in. wężownice i komory przegrzewacza pary, a także ściany szczelne. Dotychczas stosowanymi materiałami na elementy pracujące w ciężkich warunkach środowiskowych były stale nisko- i średniostopowe: 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 raz stale stopowe o strukturze martenzytu: X10CrMoVNb9-1 [5, 12]. Wzrost parametrów pary do 680°C dyskwalifikuje powyższe materiały ze względu na ich brak wytrzymałości w wysokiej temperaturze. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie żaroodpornych stali o strukturze austenitycznej, np. TP347HFG lub SUPER 304. Jednakże pomimo ich dobrej odporności na korozyjne działanie gazów w podwyższonej i wysokiej temperaturze, nie posiadają tak dobrej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne jak stopy niklu [2, 12]. Jednym ze stopów niklu jest umacniany roztworowo stop Inconel 617 z grupy Ni-Cr-Mo-Co. Skład chemiczny oraz mechanizm umocnienia powodują wysoką odporność stopu na pełzanie oraz odporność na korozję wysokotemperaturową [8]. [ ] [ ] 16 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 Chrom oraz aluminium decydują o jego dobrej odporności na utlenianie wysokotemperaturowe, natomiast molibden i kobalt zwiększają właściwości mechaniczne [7]. Inconel 617 był jednym z materiałów badawczych w ramach niemieckiego projektu badawczego "FDBR02" oraz "DE-4", koordynowanego przez grupę roboczą CO[...]

 Strona 1