Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Oczkowicz"

Technologia wytwarzania propylotrichlorosilanu

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wytwarzaniem w skali laboratoryjnej i półtechnicznej propylotrichlorosilanu w reakcji hydrosililowania propenu trichlorosilanem przebiegającej w fazie gazowej w obecności katalizatora. Katalizatorem był kompleks platyny na nośniku krzemionkowym, pokrytym warstwą polimeru chroniącą metal przed wymywaniem. W optymalnych warunkach (w obu skalach) można syntetyzować p[...]

 Strona 1