Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ CHOIŃSKI4)"

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na skład chemiczny owoców i warzyw Część 1. Parametry mikroklimatu


  Większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy, jak przebiega proces przechowywania owoców i warzyw. Nie wie, jak i sposób przechowywania produktów wpływa na zmiany w ich składzie chemicznym. Eksperyment przeprowadzono w chłodni specjalistycznej przez okres 120 dni. Podczas pomiarów przechowywane były głównie jabłka i gruszki. Badano stężenie CO2, temperaturę powietrza oraz wilgotność w komorze i w powietrzu zewnętrznym. Parametry te były monitorowane w sposób ciągły. Ponadto w komorze wykonano pomiary stężenia O2 i CO2 w atmosferze komory chłodniczej. Podczas eksperymentu stężenie O2 spada w komorze do poziomu 2%, natomiast stężenie CO2 wzrasta 2,1%. 100 dni od włączenia komory chłodniczej parametry O2 i CO2 w atmosferze komory oscylują wokół 2%, w tych warunkach są przechowywane owoce i warzywa.1. Wstęp Świeże owoce i warzywa podlegają wielu procesom, które powodują zmiany ich składu chemicznego oraz właściwości fizycznych. Podczas magazynowania produktów również zachodzą w nich różne procesy życiowe, takie jak oddychanie i dojrzewanie oraz zmiany wywołane przez drobnoustroje lub enzymy własne, np.: gnicie, pleśnienie. Dlatego niezwykle ważny jest sposób przechowywania owoców i warzyw, tak aby zachowały odpowiednią wagę, wygląd i walory smakowe. Owoce i warzywa magazynuje się, aby zapewnić ich stały dostęp odbiorcom poza okresem naturalnego zbioru. Owoce i warzywa muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, które zapobiegają powstawaniu strat, w wyniku działania czynników fizjologicznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. W celu długotrwałego składowania płodów rolnych wykorzystywane są specjalistyczne magazyny, chłodnie o regulowanej temperaturze, wilgotności, ilości tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniu magazynowym oraz ograniczonym dostępie światła i odpowiedniej wentylacji. Zabezpieczenie owoców i warzyw przed stratami polega na modyfikacji środowiska magazynowania oraz wprowaCIEPŁOWNICTWO, OGRZE[...]

 Strona 1