Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bachir BELMADANI"

Robust SMC for SV-PWM based indirect power control of DFIG

Czytaj za darmo! »

The wind farms are today required to participate actively in grid operation by an appropriate generation control. This paper presents a control strategy for doubly fed induction generator based variable speed wind energy conversion system (DFIG-based WECS). The study focuses on the regulation of the DFIG active and reactive powers using the so-called sliding mode control (SMC). The robustness and reliability of implemented controllers are tested with large grid disturbances due to voltage sags. Streszczenie. Farmy wiatrowe są obecnie zobowiązane do aktywnego udziału w pracy sieci za pomocą odpowiedniego sterowania generacją energii. Niniejszy artykuł przedstawia strategię kontroli podwójnie zasilanych generatorów indukcyjnych o zmiennej prędkości z systemem konwersji (DFIG oparte na WECS). Badanie skupia się na regulacji DFIG czynnej i biernej mocy przy użyciu tzw Sterowania ślizgowego (SMC). Odporność i niezawodność kontrolerów jest testowana na przykładzie dużych zakłóceń sieci spowodowanych zapadami napięcia.(Odporna technika sterowania ślizgowego zastosowana do kontroli mocy zasilanego za pomocą SV-PWM generatora wiatrowego DFIG) Keywords: Doubly Fed Induction Generator, Sliding Mode Control, Variable Speed Wind Energy System. Słowa kluczowe: Generator indukcyjny podwójnie zasilany, Sterowanie ślizgowe, System generacji wiatrowej o zmiennej prędkości Introduction Nowadays, the most widely used wind turbine in wind farms is based on doubly fed induction generator (DFIG) due to noticeable advantages: the variable speed generation, the decoupled control of active and reactive powers, the reduction of mechanical stresses and acoustic noise, and the improvement of the power quality [1]. Different DFIG vector control schemes have been proposed in literature developed. In [2] and [3] authors have developed stator flux control of the DFIG using conventional PI regulators, while in [4] and [5] direct power control of the DFIG is outlined. [...]

 Strona 1