Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz LIPECKI"

Technologia mobilnego skanowania laserowego w badaniu prostoliniowości prowadników szybowych w odniesieniu do metody wideodetekcji plamki laserowej DOI:


  1. Wstęp Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii w pomiarach górniczych jest skaning laserowy. Systematycznie powiększa się zakres aplikacji, rozwijane i opracowywane są nowe techniki i rozwiązania, które czynią skaning możliwym do wykorzystania tam, gdzie jeszcze do niedawna było to niemożliwe. Obecnie z powodzeniem stosowane są już nie tylko technologie pomiarów przestrzennych 3D, wykonywanych w trybie statycznym bądź quasi- mobilnym i profilowym - przy użyciu przemieszczającego się skanera ale również technologie skanowania mobilnego. Rozwiązuje to w dużym stopniu problemy obecnie stosowanych i wykonywanych klasycznych pomiarów inwentaryzacyjnych szybów, które są bardzo żmudne i z uwagi na ograniczenia technologiczne obiektu nie zawsze umożliwiają zrealizowanie pełnego zakresu badań. W wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu POIG 1.4 w PARP przez firmę SKALA 3D wraz z zespołem, powstała nowa metodyka wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz monitorowania stanu technicznego szybów górniczych za pomocą Mobilnej Platformy Górniczej (rys.1). Technologia oparta jest na mobilnym skanowaniu laserowym oraz pomiarach z wykorzystaniem precyzyjnej jednostki inercyjnej (Adamek i inni, 2014). Innowacyjnym rozwiązaniem jest między innymi wykorzystanie mobilnego trybu pomiaru pod ziemią, gdzie nie dociera sygnał z satelitów, a co za tym idzie nie ma możliwości wyznaczania trajektorii przejazdu systemu w czasie rzeczywistym z pomiarów GNSS. Trajektoria budowana jest w oparciu o dane geometryczne płynące ze skanerów laserowych oraz odczytów acelerometrów i żyroskopów IMU (Inertial Measurement Unit). Platforma pomiarowa wyposażona została również w zestaw wibroizolatorów zapobiegający przenoszeniu się części drgań wstępujących podczas jazdy naczynia na układ pomiarowy. Całość tworzy skalibrowany system, który w krótkim czasie jest w stanie dostarczyć praktycznie kompletnych przestrzenny[...]

 Strona 1