Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Mitoraj"

Energetyczne wykorzystanie biomasy DOI:


  Konferencja prasowa 9 maja 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka, na której przedstawiono koncepcje nowych programów priorytetowych Narodowego Funduszu dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz wapnowania gleb. W konferencji udział wzięli m.in. p.o. prezesa zarządu Marek Ryszka, a także jego zastępca, Anna Mońk. Program pilotażowy dotyczący usuwania folii rolniczych jest prowadzony w siedmiu gminach powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego, a jego celem jest oszacowanie skali problemu. Jak podkreślił minister Kowalczyk, "po realizacji tego programu pilotażowego będziemy mogli sparametryzować potrzeby krajowe. Jest to niezwykle ważne, dlatego że od dwóch, trzech lat, kiedy został zawieszony eksport folii do Chin, ten problem ciągle narasta". Minister wspomniał także o usystematyzowaniu programu związanego z unieszkodliwianiem azbestu, podłączeniu do sieci wodociągowej tych obszarów, w których ze względu na skutki zmian klimatu w studniach lokalnych nie ma już wody. Minister poruszył także kwestię zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów pozostałych ze składowisk nielegalnych. Narodowy Fundusz będzie udzielał samorządom pożyczki na usunięcie i zagospodarowanie odpadów, "która będzie umarzalna po wyczerpaniu wszelkich środków dochodzenia należności od właścicieli odpadów i gruntów", powiedział minister Kowalczyk. Wszystkie te programy, jak dodał prezes Marek Ryszka, będą realizowane przez Narodowy Fundusz wspólnie z szesnastoma wojewódzkim[...]

 Strona 1