Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WOSZCZYŃSKl"

Badania trwałości biocydu izotiazol i nowego w emulsjach wodno-olejowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad dynamiką rozkładu 2-metylo-4,5-trimetyleno-4-izotiazolin-3-onu (MTI) - biocydu stosowanego do zabezpieczania emulsyjnych układów wodno- -olejowych przed rozwojem życia biologicznego. Badano emulsje wodno-olejowe o stężeniach zróżnicowanych według planu badań, używane jako ciecze chłodzące do obróbki skrawaniem metali. Opisano metodykę wydzielania substancji akt[...]

 Strona 1