Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BEATA BARBARA KLOPOTEK"

2,3-Epoksypropanol-l jako substrat do syntezy środków powierzchniowo czynnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości fizyczne, chemiczne i fizjologiczne 2,3-epoksypropanolu- 1. Przedstawiono możliwości użycia glicydolu jako substratu do syntezy środków powierzchniowo czynnych oraz zastosowania otrzymanych na jego podstawie związków. Glicydol otrzymano również w wyniku ogrzewania( + )-4-hydroksymetylo-[ l,3]-dioksolan-2-onu w obecności fosforanu wodorodisodowego (Na2 H P 0 4) pod ciśnieniem 10 -h 20 Tr do temp. 200°C6) lub przez ogrzewanie gliceryny z [l,3]-dioksolan-2-onem do temp. 240°C7) pod ciśnieniem 10-ь 15 Tr. 2,3-Epoksypropanol-l (glicydol) jest najprostszym związkiem chemicznym zawierającym w cząsteczce grupę epoksydową i pierwszorzędową grupę hydroksylową: O / \ H2 C—CH—CH2 OH. Po raz pierwszy glicydol został otrzymany - z epichlorohydryny (l-chloro-2,3-epoksypropanu) - w roku 1875 przez von Gegerfelta1’. Chociaż istnieje niewiele związków równie atrakcyjnych jak glicydol z punktu widzenia możliwości reakcji wymiany, to był on dotychczas - z powodu niezadowalającej czystości i stabilności - rzadko używanym odczynnikiem laboratoryjnym. Obecnie glicydol jest cennym substratem do wielu syntez chemicznych. Używa się go m.in. do produkcji środków powierzchniowo czynnych, np. emulgatorów dla środków spożywczych i kosmetyków obojętnych dla skóry. Glicydol jest produkowany w ilościach technicznych przez firmę Degussa. W Polsce prowadzone są prace nad otrzymywaniem tego związku w instalacji półtechnicznej. Najczęściej otrzymuje się glicydol z następujących związków: z epichlorohydryny1' 2*, bezpośrednio z l-chloro-2,3-propandiolu3), alkoholu allilowego4 1 lub akroleiny51. Proces wytwarzania glicydolu z epichlorohydryny składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie następuje przyłączenie wody do epichlorohydryny z utworzeniem l-chloro-2,3-propandiolu, który w drugim etapie poddaje się dehydrohalogenizacji zgodnie z poniższymi równaniami reakcji: CH2—CH—CH2 C1 + H20 — > CH2R[...]

 Strona 1