Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HAŁ STRZESZEWSKI"

Kurs programu Audytor OZC (3)

Czytaj za darmo! »

KONT YNUU JEM Y kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [2]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W trzeciej części przedstawiono przykłady obliczania współczynnika przenikania ciepła ścian, zawierających warstwy powietrzne. Zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 [3] warstwę powietrza, stanowiącą część przegrody budowlanej, należy zakwalifikować do jednej z trzech kategorii: - niewentylowana warstwa powietrzna, - słabo wentylowana warstwa powietrzna, - dobrze wentylowana warstwa powietrzna. Niewentylowana warstwa powietrzna Według normy PN-EN ISO 6946 warstwę powietrzną uważa się za niewentylowaną, jeśli powierzchnia otworów jest niewiększa niż: ■ 500 mm2 na m długości - dla warstw pionowych, ■ 500 mm2 na m2 powierzchni - dla warstw poziomych. Opór cieplny niewentylowanej warstwy powietrznej przyjmuje się zgodnie z tab. 1. W tym miejscu warto zauważyć, że właściwości izolacyjne warstwy powietrza są ograniczone. Jej opór cieplny, niezależnie od grubości, jest mniejszy niż opór warstwy styropianu o grubości 1 cm. ■ > 500 mm2 i ≤ 1500 mm2 na m2 powierzchni - dla warstw poziomych. Nowa metoda Norma PN-EN ISO 6946 w najnowszej wersji [3] podaje przybliżony sposób uwzględniania wpływu słabo wentylowanej warstwy powietrznej na opór przegrody budowlanej. Opór cieplny oblicza się w[...]

Kurs programu Audytor OZC (15)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUU JEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [1]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W tym numerze przedstawiamy przykład sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej niewielkiego budynku jednorodzinnego, z wykorzystaniem programu komputerowego Audytor OZC. Ta lekcja - z uwagi na jej objętość - została podzielona na dwie części. PRZYKŁAD 21 Sporządź świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku z poprzedniego przykładu. Instalacja c.o.: - θs/θr = 55/45°C, - paliwo: gaz ziemny, - kocioł gazowy kondensacyjny o mocy do 50 kW, - ogrzewanie mieszkaniowe, - centralne ogrzewanie: grzejniki członowe/płytowe z regulacją centralną i miejscową (zakres P 2 K), - urządzenia pomocnicze: pompy obieg[...]

 Strona 1