Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF DMYTRÓW"

Ocena wybranych wyróżników jakości serków twarogowych kwasowo-podpuszczkowych dostępnych w handlu detalicznym

Czytaj za darmo! »

Produkty mleczarskie, ze względu na swoją wartość odżywczą, stanowią istotny element diety polskich konsumentów. Największą popularnością (mierzoną jako odsetek osób sięgających po dany produkt) cieszą się sery podpuszczkowe, następnie jogurty oraz sery twarogowe. Konsumenci chętnie spożywają zarówno tradycyjne twarogi (w postaci klinków lub krajanki), jak i serki homogenizowane, serki do smarowania pieczywa oraz serki ziarniste [9]. Duże powodzenie serków twarogowych związane jest z bogactwem ich rodzajów oraz różnorodnymi cechami jakościowymi. Stanowią one źródło łatwo przyswajalnego, pełnowartościowego białka zwierzęcego, dobre źródło wapnia i fosforu oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Ze względu na normalizację zawartości tłuszczu, posiadają niską wartość ener[...]

Wpływ zawartości tłuszczu na wybrane wskaźniki fizyko-chemiczne mleka zagęszczonego niesłodzonego podczas przechowywania Praca badawcza

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniono wybrane wskaźniki fizyko-chemiczne oraz cechy organoleptyczne mleka zagęszczonego niesłodzonego, różniącego się zawartością tłuszczu (7,5% i 4%). W obu wariantach mleka zagęszczonego niesłodzonego stanowiącego materiał badawczy oznaczono zawartość wody, tłuszczu, białka, a także określono kwasowość miareczkową, pH oraz zawartość hydroksymetylofurfuralu. Doświadczalne mleko zagęszczone poddane zostało również analizie reologicznej, która opierała się na ocenie jego lepkości. Przeprowadzone analizy wykazały, że mleko zagęszczone charakteryzowało się normatywnymi cechami organoleptycznymi oraz składem chemicznym. Warianty mleka zagęszczonego różniły się istotnie kwasowością, zarówno miareczkową, jak i czynną. Zawartość tłuszczu nie różnicowała prób badawczych pod wzg[...]

Charakterystyka wybranych cech jakościowych maślanek naturalnych zakupionych w handlu detalicznym w czasie chłodniczego przechowywania


  Celem pracy było określenie wybranych cech jakościowych maślanek naturalnych, zakupionych w handlu detalicznym, w czasie chłodniczego przechowywania. W zakresie przeprowadzonych badań produkt doświadczalny poddano analizie sensorycznej, fizyko-chemicznej i reologicznej. Zakupione maślanki przechowywano w warunkach chłodniczych (5±1oC) przez trzy tygodnie i badano odpowiednio po 1, 3, 7, 14 i 21 dniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że poddane ocenie maślanki różniły się cechami sensorycznymi oraz wybranymi wskaźnikami fizyko-chemicznymi i reologicznymi w czasie chłodniczego przechowywania. CHARACTERISTICS OF SELECTED QUALITY FEATURES OF NATURA BUTTERMILK PURCHASED IN RETAIL MARKET DURING REFRIGERATED STORAGE The aim of this study to evaluate selected quality attributes of natural buttermilk, purchased at retail market, during cold storage. Buttermilk samples were stored at 5±1oC for 3 week. The sensory properties of the buttermilk were assessed. Changes in the physicochemical and rheological features were measured. All analyses were performed on the 1st, 3rd, 7th, 14th and 21st days of storage. Based on the obtained results it was found that buttermilk had different sensory characteristics and the physicochemical and rheological features. Technologia przechowalnicza Wstęp W ostatnich latach w kraju w grupie mleka fermentowanego dużą popularnością i uznaniem wśród konsumentów cieszy się niskotłuszczowy, zwykle o 1,5% zawartości tłuszczu, naturalny napój mleczny o łagodnym i orzeźwiającym śmietankowo- orzechowym smaku - maślanka. Poza atrakcyjnymi cechami sensorycznymi maślanka, podobnie jak i inne napoje fermentowane otrzymane na bazie mleka, działa dobroczynnie na organizm ludzki. Przeciwdziała zaparciom, jak również hamuje rozwój bakterii gnilnych i fekalnych w przewodzie pokarmowym zawierając naturalne substancje antybakteryjne. Dzięki obecności lecytyny i witamin z grupy B wzmacnia układ nerwowy w war[...]

 Strona 1