Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN HANASZ"

Pomiar prądu w ocenie powłoki rurociągu

Czytaj za darmo! »

Synchroniczny pomiar potencjałów i prądów w stacjach pomiarowych rurociągu umożliwia ocenę jakości powłoki izolacyjnej. Podano zasady wyznaczania rezystancji boczników rurociągowych i teoretyczne podstawy obliczeń gęstości prądu powłoki, rezystancji i konduktancji powłoki. Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoki rurociągów, elektryczne cechy powłoki, gęstość prądu po wło ki, rezystancja powłoki, kondunktancja powłoki Current measurement in pipeline coating evaluation Synchronous measurement of potentials and currents in pipeline test stations can help to evaluate pipeline coatings. Methods to calculate pipe resistance, coating current density, coating resistance and conductance are presented. Keywords: corrosion protection, pipeline coatings, coating electric features, co[...]

 Strona 1